Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Sarakstā uzskaitītas visas tās Rīgas teritorijā esošās celtnes, kam dažādos aspektos var piemērot nosaukumus "pils" jeb vai "muiža", tai skaitā ēkām, kas būtībā ir savrupmājas, pastorāti, pat dzirnavas. Šeit pēc iespējas uzskaitītas arī dažādos informācijas avotos minētās muižas, kas līdz mūsdienām nav saglabājušās.

Kopumā sarakstā uzskaitītas 193 būves, no kurām mūsdienās vēl var apskatīt tikai 54. Ap 42 - 44 no vēl apskatāmajām var uzskatīt par īstenām Rīgas namnieku un aristokrātu muižiņām.

Nr. ir pieminekļa numurs šajā mājaslapā.

Muižiņas, kuras pastāv līdz mūsdienām, ir iekrāsotas sārti dzeltenā krāsā.

 

Nr. Nosaukums latviski Citi nosaukuma varianti Kondīcija Celtn. laiks Apkaime Kategorija
19 Cukerbekera muižiņa Zuckerbecker Höfchen, De huis in det bosch Nepastāv 18.gadsimta otrā puse Āgenskalns Pilis un muižu kungu mājas
20 Hāmaņa muiža Ļoti slikta 1886. Āgenskalns Pilis un muižu kungu mājas
21 Hartmaņa muižiņas jaunā dzīvojamā ēka, Kalnciema 30 Hartmannsches Hoffchen, Portu muižiņa, Fengeru muižiņa Laba Ap 1786.gadu, 1971 Āgenskalns Pilis un muižu kungu mājas
22 Hartmaņa muižiņas vecā dzīvojamā ēka, Kalnciema 28 Hartmannsches Hoffchen, Fengeru muižiņa Laba Ap 1786.gadu Āgenskalns Pilis un muižu kungu mājas
23 Heija muižiņa Haija muižiņa, Hay Hoffchen, Schoongesicht Nepastāv 18.gs.trešais ceturksnis Āgenskalns Pilis un muižu kungu mājas
24 Ļeļuhina nams Leluchinsche Wohngebäude Nepastāv 18.gs. otrā puse Āgenskalns Pilsētu dzīvojamie nami
18 Mācītājmuiža Mārtiņa 3 Diegan laba Ap 1852 - 1853 Āgenskalns Mācītājmājas
25 Muižiņa Māras dīķa krastā Nepastāv 19.gadsimts? Āgenskalns Pilis un muižu kungu mājas
26 Nindeļa nams Nindelsche Haus Nepastāv 18.gs. Āgenskalns Pilsētu dzīvojamie nami
27 Pusmuižnieka nams Slikta, pārveidots 18.gs. pirmā puse? Āgenskalns Muižu centru apbūve
185 Sv. Mārtiņa vācu draudzes mācītājmāja - skola Baložu ielā 27 Laba 1902 Āgenskalns Mācītājmājas
28 Šrēdera nams Daugavgrīvas ielā 11 Slikta 18.gs.2.p.-19.gs.sāk. Āgenskalns Pilis un muižu kungu mājas
29 Švarcmuižas dzīvojamā ēka Hāgenu muiža, Hagenshof, Schwarzhof, Schwartzenhof Laba Ap 1850 Āgenskalns Pilis un muižu kungu mājas
30 Atgāzenes muiža Fēgezaka muiža, Vegesackshof, Atgahsen Nepastāv 19.gs.sāk.? Atgāzene Pilis un muižu kungu mājas
205 Birkenhof Birkenruh Nepastāv ? Atgāzene Pilis un muižu kungu mājas
31 Popova muižiņas dzīvojamā ēka Popova muiža Diezgan slikta 18.gs.b. - 19.gs.s. Avoti Pilis un muižu kungu mājas
32 Baložmuižiņas vecais kungu nams Vecā Bonaventūras muižiņa Diezgan laba 17.gs. Berģi Pilis un muižu kungu mājas
33 Bonaventūras muižiņas dzīvojamā ēka Baložu muižiņa, Baložmuiža, Beneventura Diezgan laba Ap 1850. Berģi Pilis un muižu kungu mājas
34 Borherta muižiņas dzīvojamā ēka Grāves muiža, Vites muiža, Līvena muiža, Fītinghofa muižiņa, Wittenhof, Lievenhof, Vitinghofs-Hof Slikta, pārveidota 1750ie - 1760ie Bieriņi Pilis un muižu kungu mājas
35 Jaunā Bieriņmuiža Bieriņu muiža, Lindenruh, Lindenruhe, Liepumuiža Slikta, pārveidota 1870. Bieriņi Pilis un muižu kungu mājas
36 Budas muiža Beijera muiža, Heinrihsona muiža, Hinrihsona muiža Jaunuzcelta? 2008. (18.gs.b.) Bieriņi Pilis un muižu kungu mājas
37 Šenberģu muižiņas dzīvojamā ēka Diezgan slikta 1906. Bieriņi Pilis un muižu kungu mājas
38 Ūlenbroka muižiņa Nepastāv 18.gs.b. - 19.gs.s. Bieriņi Pilis un muižu kungu mājas
202 Willischhof Nepastāv ? Bieriņi Pilis un muižu kungu mājas
39 Bišumuižas pils Bišu muižas jaunā pils, Bišu muiža, Šildera muiža, Hilzena muiža, Bienenhof, Hilsenhof, Schilderhof, Schillerhof Diezgan slikta 1820ie Bišumuiža Pilis un muižu kungu mājas
186 Helēnes muižiņa Daļēji atjaunota ? Bišumuiža Pilis un muižu kungu mājas
40 Nummurmuiža Numurmuiža, Nummershof Nepastāv ? Bišumuiža Pilis un muižu kungu mājas
41 Pinkarta muižiņa Bieķēnsalas muiža, Bieķēnu muiža, Pinkartshof, Näsenhof Nepastāv 17.gs. Bišumuiža Pilis un muižu kungu mājas
42 Bolderājas muiža Ostas kapteiņa nams, Berghof, Ahaken, Bolderaa Nepastāv ? Bolderāja Pilis un muižu kungu mājas
43 Guberņas muiža Gubernementes muiža, Gouvernementshof Nepastāv ? Bolderāja Pilis un muižu kungu mājas
44 Lofelda muižiņa Lohfeldshof, Lofelta muižiņa, Lovelta muiža Nepastāv 16.gs.? Bolderāja Pilis un muižu kungu mājas
45 Āderholda muiža Ramma muižiņa, Rammsche Höfchen, Aderholdshen Nepastāv 18.gs.b. Brasa Pilis un muižu kungu mājas
46 Brekšu muižiņa Harmshof, Harma muiža, Dreilings hoff, Herms hoff Ļoti slikta 19.gs.b.-20.gs.sāk. Brekši Pilis un muižu kungu mājas
47 Juglas muiža Brūnsa muiža, Baumhof? Laba 18.gs. b. Brekši Pilis un muižu kungu mājas
48 Ādažu ordeņpils Bukultu ordeņa pils, Neuermühlen u.c. Nepastāv 13.gs.b. Bukulti Viduslaiku pilis
49 Bukultu muiža Bellenhof Nepastāv 18.gs.s. Bukulti Pilis un muižu kungu mājas
50 Buļļu muiža Bullenhof Nepastāv 15.gs. Buļļi Pilis un muižu kungu mājas
51 Benjamiņa nams Pfāba nams Ļoti laba 1876. Centrs Pilsētu dzīvojamie nami
52 Boses muižiņa Nepastāv 18.gs. Centrs Pilis un muižu kungu mājas
54 Dūveļa muižiņa Duvela muiža, Duvels hove Nepastāv 14.gs. Centrs Pilis un muižu kungu mājas
55 Gibekes muižiņa Gibbeke curia Nepastāv Ap 1380.g. Centrs Pilis un muižu kungu mājas
53 Maikapara nams Laba 1876. Centrs Pilsētu dzīvojamie nami
56 Markvarta muižiņa Nepastāv 17.gs. Centrs Pilis un muižu kungu mājas
58 Rīgas rātes muiža pie Sv.Jura hospitāļa Curia civitatis Nepastāv 14.gs.? Centrs Pilis un muižu kungu mājas
59 Tīzenhauzenu muižiņa Nepastāv 18.gs. Centrs Pilis un muižu kungu mājas
57 Vāgnera muižiņa Šarlotes muiža, Berneckens Hof? Diezgan laba 18.gs.beigas Centrs Pilis un muižu kungu mājas
60 Bērzu muiža Birkenhof Nepastāv ? Čiekurkalns Pilis un muižu kungu mājas
61 Čiekurkalna muiža Šreienbuša, Schreienbusch, Mehrmanshof? Nepastāv 17.gs.? Čiekurkalns Pilis un muižu kungu mājas
62 Dragunmuiža Dragunshof, Dragūnu muiža Nepastāv 18.gs.? Čiekurkalns Pilis un muižu kungu mājas
63 Savrupmāja Ezermalas ielā 6 19.gs.b. - 20.gs.sāk. Ļoti slikta ? Čiekurkalns Pilsētu dzīvojamie nami
64 Gaunersdorfa muiža Gaunersdorfs Hof, Gunersdorf, Gerdt Groons Hof Nepastāv 17.gs. Čiekurkalns Pilis un muižu kungu mājas
65 Heila muiža Heiļa muiža, Heilshof, Elziņmuiža, Elziņmuižiņa Nepastāv 18th c.? Čiekurkalns Pilis un muižu kungu mājas
66 Jaunā muiža Neuhof, Bulmerinka muiža, Bulmerinckshof Nepastāv ? Čiekurkalns Pilis un muižu kungu mājas
67 Jāņa muiža Jāņa pusmuiža, Johannenhof, Johannishof Nepastāv ? Dārzciems Pilis un muižu kungu mājas
68 Lāču muiža Bärenhof, Morgenstern Nepastāv 17.gs.? Dārzciems Pilis un muižu kungu mājas
69 Zēmunda muiža Seemundshof, Mühlenhof Nepastāv ? Dārzciems Pilis un muižu kungu mājas
70 Drēzena muižiņa - vasarnīca Drēzdena muižiņa, Drēzdena vasarnīca, Dresdenhaus, Langes nams Diezgan slikta 18.gs.b. Dzirciems Pilis un muižu kungu mājas
71 Francena muiža Franzenhof Nepastāv 18.gs. Dzirciems Pilis un muižu kungu mājas
72 Gerstenmeiera muiža Gerstenmeijera muiža Diezgan slikta, pārveidota 19.gs. ? Dzirciems Pilis un muižu kungu mājas
73 Gerstenmeiera muiža II Gerstenmeijera otrā muiža Nepastāv ? Dzirciems Pilis un muižu kungu mājas
74 Muižeļa nams Nepastāv 18.gs. Dzirciems Pilis un muižu kungu mājas
75 Pārdaugavas Sv.Jura hospitāļa muiža Nepastāv Viduslaiki Dzirciems Pilis un muižu kungu mājas
181 Zasumuižas dzirnavu muižiņa Zasu muižas pils, Sassenhof Nepastāv 17. - 18.gs. Dzirciems Pilis un muižu kungu mājas
77 Obsenhof Nepastāv 17.gs.? Grīziņkalns Pilis un muižu kungu mājas
76 Piekūnmuižiņa Falka muižiņa, Pigenmuižiņa, Falkenhof, Husmaņa muižiņa?, Husmans Hof? Nepastāv 17.gs.? Grīziņkalns Pilis un muižu kungu mājas
78 Baltā muiža Mellera muiža, Baltāmuiža, Dāla muiža, Weißenhof, Haltermanns Höfchen Nepastāv 18.gs.trešais cet. Iļģuciems Pilis un muižu kungu mājas
79 Fabrikas īpašnieka muižiņa Daugavgrīvas ielā 67 Diezgan slikta 18.gs.b. - 19.gs.sāk. Iļģuciems Pilis un muižu kungu mājas
80 Nordeķu muižiņas dzīvojamā ēka Grāves muiža, Fridriha muiža, Fogela muiža, Reima muiža, Nordeckshof Laba, autentiska 1760ie Iļģuciems Pilis un muižu kungu mājas
81 Pārdaugavas Sv.Gara muižiņa Hiligen geest hove, Heiligen Geist Hof, Heiligengeisthof Nepastāv 15.gs.v. Iļģuciems Pilis un muižu kungu mājas
200 Anniņmuižas vecā pils Annenhof, Mariannas muiža, Meinerta muiža, Meinershoff, Meyners Hof Nepastāv 18.gs. Imanta Pilis un muižu kungu mājas
82 Anniņmuižas "meža pils" Annenhof Waldschloss, Meinerta muiža, Meinershoff, Meyners Hof Diezgan slikta 19.gs.4.ceturksnis Imanta Pilis un muižu kungu mājas
83 Lieldammes muižiņa Großdammenhof, Lielā Dammes muižiņa, Lieldammes muiža, Lielā Tammasmuiža, Lielā Tammas muiža Nepastāv 18.gs. b. Imanta Pilis un muižu kungu mājas
84 Mazā Dammes muižiņa Mazdammes muižiņa, Kleindammenhof, Mazā Dammes muiža, Mazā Tammas muiža Nepastāv 18.gs? Imanta Pilis un muižu kungu mājas
85 Šulcmuiža Scheitzenhof Nepastāv 18.gs.b. Imanta Pilis un muižu kungu mājas
86 Zolitūdes muižiņa Solitūde, Solitüde, Bērzmuiža, Swanenborgshoff Nepastāv 18.gs. Imanta Pilis un muižu kungu mājas
199 Zeibarta muižiņa Seibarts Hof Nepastāv ? Imanta Pilis un muižu kungu mājas
208 Wittenhof Reinshof Nepastāv 17.gs.? Jaunciems Pilis un muižu kungu mājas
87 Arķireja muiža Arhireja muiža, Archiereis Höfchen, Ozolkalna muižiņa, Eichenberg Höfchen Nepastāv ? Jugla Pilis un muižu kungu mājas
194 Dannemana muiža Dannemannshof Nepastāv ? Jugla Pilis un muižu kungu mājas
192 Gīzes muižiņa Ģīzes muižiņa, Giesenhoff Nepastāv 17.gs.? Jugla Pilis un muižu kungu mājas
88 Grāvenheides muižiņa Grāvenheides muiža, Gravenheide, Goronska muižiņa, Garanska muižiņa, Garansku pusmuiža Nepastāv 18.gs.v. Jugla Pilis un muižu kungu mājas
89 Katrīnas muiža Katrīnmuiža, Katharinenhof Nepastāv? 17.gs.? Jugla Pilis un muižu kungu mājas
90 Krēgermuiža pie Juglas ezera Baltā muiža, Baltā māja, Kregeru muiža, Krögershof Ļoti slikta 19.gs.b. Jugla Pilis un muižu kungu mājas
190 Luīzes muiža Louizenhof Nepastāv ? Jugla Pilis un muižu kungu mājas
191 Mārtiņmuiža Martinshof Nepastāv ? Jugla Pilis un muižu kungu mājas
193 Mērmaņa muižiņa Mehrmans hoffgen Nepastāv 17.gs.? Jugla Pilis un muižu kungu mājas
93 Strazdumuižas dzīvojamā ēka Strazdes muiža, Strasdenhof Diezgan slikta 1853. Jugla Pilis un muižu kungu mājas
94 Strazdumuižas jaunā ēka Strazdes muižas dzīvojamā ēka Diezgan laba 1770. Jugla Pilis un muižu kungu mājas
95 Trūverta muižiņa Baumhof, Bauma muižiņa, Truvertu muiža, Truvertu pusmuiža, Štegmaņa muižiņa? Nepastāv ? Jugla Pilis un muižu kungu mājas
96 Zēlustes muižas "vecā māja" Šepmuiža, Ezerkrasti Ļoti laba 1763. Jugla Pilis un muižu kungu mājas
97 Zēlustes muižas dzīvojamā ēka Šepmuiža, Ezerkrasti Ļoti laba 19.gs.s. Jugla Pilis un muižu kungu mājas
98 Zēlustes muižas dzīvojamā ēka (M. Juglas 43) Šepmuiža, Ezerkrasti Ļoti laba 19.gs.s. Jugla Pilis un muižu kungu mājas
99 Zorgenfreijas muiža Sorgenfrei Nepastāv ? Jugla Pilis un muižu kungu mājas
100 Fokmuiža Bokaišu muiža, Hāgenu muiža, Hagenshof, Schwarzhof, Schwartzenhof Nepastāv ? Katlakalns Pilis un muižu kungu mājas
209 Andr.Grafs Hof Dubultmuiža? Nepastāv 17.gs.? Kleisti Pilis un muižu kungu mājas
101 Kleistu muižas kungu māja Kleistes muiža, Kleistenhof, Kleissenhof Diezgan slikta 18.gs.1.p. Kleisti Pilis un muižu kungu mājas
102 Lāčupes Jaunā muiža Lamberta muiža, Nyhof Nepastāv ? Kleisti Pilis un muižu kungu mājas
103 Blieķu muižiņa Bleichmuiža, Šrēdera muižiņa, Bleichhof Nepastāv 18.gs.3.cet. Ķengarags Pilis un muižu kungu mājas
104 Brāļa Bertolda dzirnavas Pleiku dzirnavas, Molendinum fratris Bertoldi, broder Bertoldes molen, Bruder Bertholdes Mühle Nepastāv Ap 1208? Ķengarags Dzirnavas
198 Mangaļu muiža Nepastāv ? Mangaļsala Pilis un muižu kungu mājas
105 Bartelshof Nepastāv 17.gs. Maskavas forštate Pilis un muižu kungu mājas
106 Inča muiža Hintzenhof, Hincenhofa, Praedium Hintzianum, Helmshof, Helmershof, Helmsa muiža Nepastāv 16.gs.? Maskavas forštate Pilis un muižu kungu mājas
107 Kojusalas muiža Manecken Hof? Nepastāv 16.gs.? Maskavas forštate Pilis un muižu kungu mājas
195 Libekas muiža Lībiešu salas muižiņa, Langes muiža, Lübecksholmshof Nepastāv ? Maskavas forštate Pilis un muižu kungu mājas
108 Viduslaiku muiža pie Rīgas zosu ganībām Nepastāv Viduslaiki Maskavas forštate Pilis un muižu kungu mājas
109 Annasmuiža Annerhof, Annenhof Nepastāv ? Mežaparks Pilis un muižu kungu mājas
110 Grāves muiža Saules dārzs, Grāvu muiža, Grāvenhofa, Gravenhof, Hillebolts Hof Laba, pārveidota ? Mežaparks Pilis un muižu kungu mājas
111 Meijermuiža Meyershof, Meiershof Nepastāv ? Mežaparks Pilis un muižu kungu mājas
182 Volanska muižiņa Wolansky, Ēlera muižiņa, Ehlers Gelegenheit Nepastāv ? Mežaparks Pilis un muižu kungu mājas
113 Burharda muiža Burchardu muiža, Burchardshof, Burkarde Nepastāv ? Mežciems Pilis un muižu kungu mājas
114 Gaiļu muiža Hāna muiža, Gaiļa muiža, Hahnhof, Hahnenhof Nepastāv 1736.-1743. Mežciems Pilis un muižu kungu mājas
115 Hakmaņa muižiņa Hackmanns Höfchen Nepastāv 18.gs.b. Mežciems Pilis un muižu kungu mājas
116 Kaulu muiža Franku muiža, Frankenhof Nepastāv? 18.gs.1.cet. Mežciems Pilis un muižu kungu mājas
188 Zelmera muižiņa Sellmershöfchen Nepastāv ? Mežciems Pilis un muižu kungu mājas
117 Ganību dambja Buļļu muiža Ganību uzrauga māja, Pētera namiņš? Nepastāv 18.gs.? Pētersala - Andrejsala Pilis un muižu kungu mājas
118 Gūtceita muižiņa Nepastāv 18.gs.? Pētersala - Andrejsala Pilis un muižu kungu mājas
119 Hermeliņa muiža Hermelingshof Nepastāv 18.gs.? Pētersala - Andrejsala Pilis un muižu kungu mājas
120 Kohlenhof Nepastāv 17.gs. Pētersala - Andrejsala Pilis un muižu kungu mājas
121 Krēgermuiža Pētersalā Krögershof Nepastāv 17.gs. Pētersala - Andrejsala Pilis un muižu kungu mājas
122 Mellera muiža Meldera muiža, Millera muižiņa?, Möllershof Nepastāv 17.gs. Pētersala - Andrejsala Pilis un muižu kungu mājas
123 Mengdena muiža Nepastāv 17.gs. Pētersala - Andrejsala Pilis un muižu kungu mājas
210 Pētera I vasaras pils Viesturdārzā Nepastāv Ap 1721.g. Pētersala - Andrejsala Pilis un muižu kungu mājas
124 Pīļu muiža Pīļumuiža, Pīla muiža, Pihlenhof, Pielenhof, Bērenta muižiņa, Behrens Höfchen Nepastāv 17. - 18.gs. Pētersala - Andrejsala Pilis un muižu kungu mājas
211 Dāla muiža Dāles muiža Nepastāv 18.gs.2.p. Pleskodāle Pilis un muižu kungu mājas
201 Jägersruh Nepastāv ? Pleskodāle Pilis un muižu kungu mājas
125 Krūzes muiža Krūzmuiža, Krusenhof Nepastāv ? Pleskodāle Pilis un muižu kungu mājas
126 Pleskodāles muiža Pleskodahl Nepastāv ? Pleskodāle Pilis un muižu kungu mājas
127 Šampētera muižiņa Šampetra muiža, Prestinga muiža, Prestiņa muiža, Landendorfa muiža, Ludekdorfa muiža, Hof Champêtre Nepastāv 18.gs. Pleskodāle Pilis un muižu kungu mājas
128 Zaļā muiža Nepastāv ? Pļavnieki Pilis un muižu kungu mājas
129 Grīziņmuiža Fišera muižiņa, Grīzenberga muižiņa, Griesenhof, Griesenbergshof, Hinterbergen, Brauershöfgen? Nepastāv 1678., 1743. Purvciems Pilis un muižu kungu mājas
206 Krusta muiža Krustenhofa, Kreuzhof Nepastāv 17.gs. Rumbula Pilis un muižu kungu mājas
130 Mazā Jumpravmuiža Blūmendāle, Jungfernhoff, Jungfernhof, Blumenthal, Mazjumpravas muiža Atliekas Būvēta vairākkārt Rumbula Pilis un muižu kungu mājas
131 Lucavsalas muižiņa Lucavas muiža, Lucavsalas muiža, Lutzausho Slikta 18.gs.? Salas Pilis un muižu kungu mājas
132 Broina muižiņa Bruyn's Gelegenheit Nepastāv 18.gs.sāk.? Sarkandaugava Pilis un muižu kungu mājas
133 Dauderi Fon Bingneru villa Laba 1897-1899. Sarkandaugava Pilsētu dzīvojamie nami
134 Duntes muižiņa Ozolaine, Kaminga muiža, Kūmiņa muiža, Eichenheim, Kummingshof Nepastāv 18.gs. 2.p. Sarkandaugava Pilis un muižu kungu mājas
135 Fogta muižiņa Bernera muižiņa, Bernersche Hof, Vogts Höfchen Nepastāv 18.gs.v. Sarkandaugava Pilis un muižu kungu mājas
136 Holsta muiža Holsts Höfchen, Holstenhof Nepastāv 18.gs.b. Sarkandaugava Pilis un muižu kungu mājas
137 Mazā Vējzaķsalas muiža Nepastāv ? Sarkandaugava Pilis un muižu kungu mājas
138 Rāves muižiņa Raawe Gelegenheit Nepastāv 18.gs.2.p. Sarkandaugava Pilis un muižu kungu mājas
139 Vējzaķsalas muiža Vegesacks Hof, Vegesacksholm, Stāles muiža Nepastāv 17.gs.? Sarkandaugava Pilis un muižu kungu mājas
140 Esena muiža Lielā muiža, Spilves muiža, Gotāna muiža, Gūtiņmuiža, Gothanshof, Essenhof, Drelings Hof Slikta 18.gs? Spilve Pilis un muižu kungu mājas
196 Koku muiža Kokes muiža Nepastāv ? Spilve Pilis un muižu kungu mājas
141 Metsū fon Danenšterna muižiņa Metsue von Danenstern Hof Nepastāv 17.gs. Spilve Pilis un muižu kungu mājas
183 Ruperta muižiņa - Nepastāv 16.gs? Spilve Pilis un muižu kungu mājas
207 Bullartshof Nepastāv 17.gs.? Suži Pilis un muižu kungu mājas
142 Sužu muižas pils Zušu muiža, Suschenhof Slikta 19.gs.b. Suži Pilis un muižu kungu mājas
143 Dreiliņmuiža Dreiliņu muiža, Dreilingsbusch, Dreilingshof, Stadtgut Dreylingsbusch Nepastāv 17.gs.? Šķirotava Pilis un muižu kungu mājas
144 Šeimaņu muiža Scheumannshof Nepastāv ? Šķirotava Pilis un muižu kungu mājas
189 Dēdermuiža Deydershof Nepastāv ? Teika Pilis un muižu kungu mājas
112 Audēju muiža Ditmāra muiža, Dittmarshof, Šulca muižiņa, Schulzen Hof, Schultzenhof Nepastāv 18.gs. Teika Pilis un muižu kungu mājas
145 Delšava muižiņa Reitera muiža, Štakelberga muižiņa, Reutershof, Delscausche Gelegenheit Nepastāv 1720ie? Teika Pilis un muižu kungu mājas
146 Dreiliņu mežkunga muiža Dreilingsforstei Nepastāv ? Teika Pilis un muižu kungu mājas
147 Hartvisa muižiņa Nepastāv 18.gs.v. Teika Pilis un muižu kungu mājas
91 Lielā Šmerļa muižiņa Gros Schmerl Nepastāv 18.gs. Teika Pilis un muižu kungu mājas
187 Liepumuiža Lindenhof Nepastāv ? Teika Pilis un muižu kungu mājas
92 Mazā Šmerļa muižiņa Klein Schmerl Nepastāv Pēc 1769. Teika Pilis un muižu kungu mājas
148 Monrepo muižiņa Monrepos, Krīdenera muiža? Nepastāv 18.gs. Teika Pilis un muižu kungu mājas
149 Reimera muižiņa Reimers Hof Nepastāv 17.gs. Teika Pilis un muižu kungu mājas
150 Veiera muiža Veira muiža, Weiershof Nepastāv ? Teika Pilis un muižu kungu mājas
151 Altonas muižiņa Šrēdera muižiņa, viesnīca "Jeruzaleme" Diezgan laba 1770ie Torņakalns Pilis un muižu kungu mājas
152 Bloka muižiņas dzīvojamā ēka Blokmuiža, Blocksches Höffchen Diezgan slikta, autentiska 1841.-1843. Torņakalns Pilis un muižu kungu mājas
153 Grīkes muižiņa Griecke Höfchen Nepastāv 18.gs.b. Torņakalns Pilis un muižu kungu mājas
154 Hermaņa muižiņa Hermannsruh Nepastāv 18.gs.b. Torņakalns Pilis un muižu kungu mājas
155 Īgelštrēma muižiņa Igelströms Höfgen Nepastāv 17.gs. Torņakalns Pilis un muižu kungu mājas
156 Pārdaugavas Sarkanais tornis Roter Turm, Turris antiqua trans Dunum Nepastāv 13. vai 14.gs. Torņakalns Viduslaiku pilis
157 Torņakalna Lutera baznīcas mācītājmāja Helmersenu nams, Ev.-lut. Lutera baznīcas pastorāts Laba Pirms 1812.g. Torņakalns Mācītājmājas
158 Mangaļu muižiņa Mangaļu privātā muiža, Magnushof Nepastāv 18.gs. 2.p. Trīsciems Pilis un muižu kungu mājas
159 Daugavgrīvas klosteris un viduslaiku pils Dünamünde, Monasterio Dunamundensi, Dynemunde Tikai zemes nocietinājumi 1205. Vecdaugava Viduslaiku pilis
184 Mīlgrāvja muiža Rodenbergs Hof? Nepastāv 17th c.? Vecmīlgrāvis Pilis un muižu kungu mājas
160 Pētera I palasta komplekss Laba 17gs., 1712. Vecrīga Pilis un muižu kungu mājas
161 Rīgas I bīskapa sēta I Bishofshof, Domus episcopi Nepastāv Pirms 1207. Vecrīga Viduslaiku pilis
162 Rīgas I Ordeņa pils I Ordensburg, Svētā Jura pils, Svētā Jura sēta, vēlāks vēsturnieku izdomājums - Wittenstein Nepastāv Starp 1201. un 1209.g. Vecrīga Viduslaiku pilis
163 Rīgas II bīskapa sēta II Bischofshof, Curia domini archiepiscopi, Dat Stift Nepastāv Pirms 1234. Vecrīga Viduslaiku pilis
10 Rīgas II un III ordeņpils Diezgan slikta 1340ie, 1515 (?) Vecrīga Viduslaiku pilis
164 Rīgas Sāpju dievmātes katoļu baznīcas plebānija Laba 1785.? Vecrīga Mācītājmājas
165 Rīgas Sv.Jēkaba baznīcas luterāņu mācītājmāja Laba 17.gs.1.p., 1733. Vecrīga Mācītājmājas
166 Beķermuiža Beķera muiža, Beckershof Nepastāv ? Voleri Pilis un muižu kungu mājas
167 Hapaka muiža Happackshof, Hapackshof Nepastāv 17.gs.sāk.? Voleri Pilis un muižu kungu mājas
168 Krēmeru Dreiliņu muiža Dreilingshof Nepastāv? ? Voleri Pilis un muižu kungu mājas
169 Krēmeru muiža Krēmera muiža, Krämershof, Kremers Hof Nepastāv 16.gs. Voleri Pilis un muižu kungu mājas
170 Kroņmaņa muiža Kronmannshof Nepastāv ? Voleri Pilis un muižu kungu mājas
171 Voleru muižas dzīvojamā ēka Wohlershof, Volera muiža Diezgan slikta 18.gs.b. Voleri Pilis un muižu kungu mājas
172 Bauma muižiņa Nepastāv? 20.gs.sāk. Zasulauks Pilis un muižu kungu mājas
173 Pīlādžbirzs muižiņa Ashgrowe Slikta 1877. Zasulauks Pilis un muižu kungu mājas
174 Trešais Volfšmita muižas kungu nams Pārbūvēta? 18.gs.2.p.? Zasulauks Pilis un muižu kungu mājas
175 Volfšmita muižiņas kungu nams, Dzirciema korpuss Diezgan slikta 19.gs.v.? Zasulauks Pilis un muižu kungu mājas
176 Volfšmita muižiņas kungu nams, Vīlipa ielas korpuss Diezgan slikta, autentiska 18.gs.b.-19.gs.s. Zasulauks Pilis un muižu kungu mājas
177 Belvijas muižiņa Volkovica muiža, Pavlovica muiža, Bellevue Diezgan slikta 18.gs. 3.cet. Ziepniekkalns Pilis un muižu kungu mājas
204 Birgelshof Nepastāv ? Ziepniekkalns Pilis un muižu kungu mājas
178 Ebeļmuižas dzīvojamā ēka Ebelshof, Ēbelmuiža, Ebelmuiža, Ēbeļmuiža, Klatco muiža, Ebelshof, Klatzoshöfchen Diezgan slikta, pārveidota 18.gs. Ziepniekkalns Pilis un muižu kungu mājas
179 Frīdriķa muiža Friedrichshof, Friedrichshöfchen Nepastāv 18.gs. Ziepniekkalns Pilis un muižu kungu mājas
197 Reimera muiža Nepastāv ? Ziepniekkalns Pilis un muižu kungu mājas
180 Šorkmaņa muižiņa Schorkmans Höfgen Nepastāv 17.gs. Ziepniekkalns Pilis un muižu kungu mājas
203 Tīzlera muižiņa Tieslers Höfchen Nepastāv ? Ziepniekkalns Pilis un muižu kungu mājas

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru