Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Citas kartes:


Šajā interaktīvajā kartē atzīmēti visi mājaslapā apskatītie Latvijas dabas un kultūras pieminekļi. Lai nepārblīvētu karti, mazāk nozīmīgie (bet pārsvarā - ne mazāk interesantie) pieminekļi redzami smalkāka mēroga kartē, t.i. pievelkot karti. Kopumā pieminekļi pieejami 9 līmeņos - t.i.visnozīmīgākie pieminekļi redzami visas Latvijas kartē, savukārt maznozīmīgi (piemēram, sen gājuši bojā un nav atstājuši pēdas) pieminekļi - tad, kad karte pievilkta 9 reizes.

Katra atsevišķā pieminekļa apraksts pieejams, uzklikšķinot simbolam.

 

Izmantotie apzīmējumi:

1 - starptautiska vērtība;
6 - vietējā nozīme;
2 - nacionāla vērtība;
7 - papildinoša vērtība līdzās izcilam piemineklim;
3 - reģionāla vērtība;
8 - vērtība lielā mērā zudusi;
4 - novada vērtība;
9 - iznīcināts piemineklis;
5 - apkaimes vērtība;

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru