Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: 56°56'56,69'' Z 24°03'18,49'' A Google Maps
Nr:176        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Pilis un muižu kungu mājas
Adrese:Rīga, Zasulauks, Kandavas ielā 2, Botāniskajā dārzā, salīdzinoši tuvāk Vīlipa ielai
Kad celta:18.gs.beigas - 19.gs.sākums
Arhitektūras stils:Klasicisms
Kondīcija:Diezgan slikta, autentiska
Vērtība:Arhitektūra
Aizsardzības statuss:Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 6612

 

Botāniskajā dārzā tuvu viena otrai atrodas trīs muižiņu ēkas (Sk. arī Dzirciema ielas korpusu un trešo muižiņas ēku). Tā kā to agrākie īpašnieki mūsdienās nav zināmi un tām visām ir viena adrese, muižiņas šeit tiek atšķirtas pēc tā, kurai ielai tuvāk tās atrodas.

Kandavas ielā 2 atradās arī Zasu muižas centrs - var uzskatīt, ka trīs mūsdienās saglabājušās muižiņu ēkas pieder senajam Zasu muižas centra apbūves kompleksam. Par Zasu muižas centru nereti uzskatītā teritorija uz Daugavgrīvas un Buļļu ielas stūra ir daļa no Zasu muižas īpašumiem, kur 18.gadsimtā latviešu uzņēmējs Šteinhauers uzcēla mazāku muižiņu.

Zasu muižas nosaukums cēlies no tās agrākā īpašnieka Zasa (17.gs.). 18.gadsimta vidū Zasumuižas īpašumus iegādājās Jānis Šteinhauers, kurš šeit 1745.-1750.gadā ierīkoja muižiņas. Nedaudz vēlāk izveidojās tradīcija šeit plaši atzīmēt Jāņus, šeit notika zāļu un puķu tirgus.

20.gadsimta sākumā tagadējā Botāniskā dārza teritorija piederēja rūpniekam, Nīderlandes karalistes konsulam A.Volfšmitam. 20.gadsimta sākumā muižiņā darbojās E.fon Rotastes privātā nervu dziednīca un 1920jos gados - K.Erdmaņa dārzniecība. 1926.gadā šeit sāka veidot botānisko dārzu, kas izmantoja arī agrāko muižas īpašnieku Volfšmita un Stricka celtās oranžērijas.

Vīlipa ielai tuvāk atrodas izcila pirms 1824.gada celta koka muižiņa klasicisma stilā ar skaistām kolonnām. Lieliski saglabājušās kolonnu detaļas, kopumā ļoti augsta autentiskuma pakāpe. Ēka kopumā stingri seko impērijas namu būves kanoniem.

Ēka celta kā vasaras mītne, piederējusi Volfšmita un Stricka dzimtām.

Attēli

Volfšmita muižiņa, Vīlipa ielas korpuss

Volfšmita muižiņa, Vīlipa ielas korpuss. 2009.05.03.

Volfšmita muižiņa, Vīlipa ielas korpuss, frontons

Volfšmita muižiņa, Vīlipa ielas korpuss, frontons. 2004.07.17.

Volfšmita muižiņa, Vīlipa ielas korpuss, kolonnas kapitelis

Volfšmita muižiņa, Vīlipa ielas korpuss, koka kolonnas kapitelis. 2004.07.17.

Volfšmita muižiņa, Vīlipa ielas korpuss, kolonnas kapitelis

Volfšmita muižiņa, Vīlipa ielas korpuss, koka kolonnas kapitelis. 2009.05.03.

Volfšmita muižiņas parka aleja

Volfšmita muižiņas parka aleja. 2009.05.03.

Volfšmita muižiņas parka aleja

Volfšmita muižiņas parka aleja. 2009.05.03.

Volfšmita muižiņas Vīlipa ielas korpuss, rekonstrukcijas projekts

Volfšmita muižiņa, Vīlipa ielas korpuss. Z.Gailes rekonstrukcijas projekts. 2009.05.03.


Izmantotie informācijas avoti

  1. Koka Rīga, Rīga, Neputns, 2001, 90., 95., 203.lpp.
  2. Enciklopēdija Rīgas ielas, 2.sējums, Rīga, 2008, 243.lpp.
  3. Rīgas ielas, enciklopēdija, 3.sējums, Rīga, 2009.g., 306.lpp.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru