Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Ievads

Tabulā iekļauta informācija par 138 viduslaiku pilīm, kā arī vēl 2 būvēm (Kurzemes tabulas beigās), kuru iekļaušana viduslaiku piļu sarakstā būtu diskutabla, bet kas tūristu ceļvežos un populārajā literatūrā bieži tiek par tādām uzskatītas. Tabulā nav iekļautas varbūtējas pilis - tās, kas agrākos avotos minētas, visdrīzāk, kļūdas pēc vai par kurām ir tikai folkloras ziņas. Tieši pēdējais apstāklis ļauj cerēt, ka kādreiz Latvijā tiks atklātas arī citas viduslaiku piļu atrašanās vietas, jo viduslaiku rakstītie avoti satur fragmentāru informāciju par Latvijas teritorijā celtajām pilīm un var pieļaut iespēju, ka līdz šim apzinātajos avotos kāda no pilīm ir arī "palaista garām ".

Par pamatu tabulas sastādīšanai izmantots "Latvijas 12. gadsimta beigu - 17. gadsimta vācu piļu leksikons ", papildus leksikonā uzskaitītajām pilīm iekļaujot Dunalkas veco kungu māju, kas celta 16. gadsimta beigās (4) un Siguldas Krusta kalna pili, kas apzināta kā viduslaiku pils 2007.gada izrakumos (2).

Pilis tabulā izkārtotas šādā secībā:

Alsungas pils

Alsungas pils (pirms 1341.g.) pieder pie vislabāk saglabātajām viduslaiku pilīm Latvijā

a) pa novadiem, sākot no austrumiem. Šajā mājaslapā esmu izdarījis pieņēmumu, ka Latvijā ir pieci galvenie vēsturiskie novadi, kas, manuprāt, savas raksturīgās kultūrainavas iezīmes saglabājuši vēl tagad - Latgale, Augšzeme, Vidzeme, Zemgale un Kurzeme. Novadi tabulā izkārtoti virzienā no austrumiem uz rietumiem.

b) katrā no novadiem pilis izkārtotas pēc to uzcelšanas (nevis celtniecības sākuma) gada, sākot no senākajām. Diemžēl lielākajai daļai piļu uzcelšanas gads nav zināms, tāpēc šeit pārsvarā izmantoti gadi, kad pils pirmoreiz minēta rakstītos avotos. Pils, kurai zināms tikai aptuvens būvperiods, tiek ievietota šī perioda vidū, piemēram, pils, par kuru zināms tikai tas, ka tā celta 14. gadsimtā, šai tabulā būs aiz pils, kas celta 1349.gadā un pirms pils, kas celta 1351.gadā. Pilis, kas celtas vienā gadā, tiek izkārtotas pēc alfabēta. Šāds princips var būt diskutabls, taču tas vienlaikus ļauj uzskatāmāk atainot viduslaiku piļu attīstības vēsturi katrā novadā.

 

Tabula

 

Latgale

Nr. Nosaukums latviski Senais nosaukums Adrese Kas cēla Kad celta Kad sagrauta /pamesta? Mūsdienu kondīcija
1 Asotes bīskapa pils Aszute Jēkabpils raj., Kūku pag., Asotes pilskalns Rīgas arhibīskapija pēc 1211 14.gs.? Pastiprināti senākie latgaļu veidotie grunts nocietinājumi
2 Jersikas bīskapa vasaļa pils Gercike Preiļu raj., Jersikas pag., Jersikas pilskalns Rīgas bīskapija 13.gs. sākums? pēc 1375 Nav atlieku
3 Mākoņkalna ordeņpils Wolkenburg Rēzeknes raj., Mākoņkalna pag., Mākoņkalnā Livonijas ordenis pirms 1263 16.gs.? Aizsargmūra drupas, akas atliekas
4 Krustpils bīskapa pils Kreutzburg Jēkabpils raj., Jēkabpils, Rīgas iela 214 Rīgas arhibīskapija 13.gs.2.p. Saglabājusies, tiek izmantota Labi saglabājusies, vairākkārt pārbūvēta
5 Dinaburgas (Vecdaugavpils) ordeņpils Alt-Dünaburg Daugavpils raj., Naujenes pag., Dinaburgas pilskalns Livonijas ordenis ap 1273-1277 pirms 1577 Atsegtas mūru atliekas
6 Rēzeknes ordeņpils Rositen Rēzekne, starp Dārzu, Krasta un Dzirnavu ielu Livonijas ordenis pirms 1324 17.gs. b. Drupas, saglabājusies neliela daļa
7 Ludzas ordeņpils Ludsen Ludzas raj., Ludza, starp Lielo un Mazo Ludzas ezeru Livonijas ordenis 14.gs.? 17.gs. b. Izteiksmīgas, augstas drupas
8 Krievciema bīskapa vasaļa pils Ruschendorf Jēkabpils raj., Variešu pag., Aiviekstes krastā, Krievciemā Rīgas arhibīskapija pēc 1354 17.gs. Neliels grunts paaugstinājums
9 Indricas ordeņa vasaļa pils Nederitz Krāslavas raj., Kalniešu pag, Lielindrica Livonijas ordenis pirms 1471? 18.gs. sākums Redzams tikai pakalns
10 Viļakas bīskapa pils Marienhausen, Villack Balvu raj., Viļaka, Viļakas ezera sala Rīgas arhibīskapija 15.gs.b., mūra pils pēc 1516 18.gs. sākums Mūra drupu fragmenti līdz 2 m augstumā
11 Krāslavas ordeņa vasaļa pils Kreslawka Krāslavas raj., Krāslava, starp Aglonas, Ganību un Ziedu ielām Livonijas ordenis 16.gs.vidus ? Aizauguši gruvešu vaļņi
12 Daugavpils viduslaiku pils Dünaburg Daugavpils, Cietokšņa teritorija Polija 1563 (?) 19.gs. sākums Nav atlieku, teritorija pārveidota

 

Augšzeme

Nr. Nosaukums latviski Senais nosaukums Adrese Kas cēla Kad celta Kad sagrauta /pamesta? Mūsdienu kondīcija
1 Kaupres bīskapa vasaļa pils Kaupre bei Abelhof Jēkabpils raj., Ābeļu pag., Ābeļu salā pie Kaupreniekiem Rīgas arhibīskapija 13.-14.gs. Īslaicīgi izmantota Zemes vaļņi
2 Dignājas bīskapa pils Dubena Jēkabpils raj., Dignājas pag. Rīgas arhibīskapija pirms 1366 14.gs.? Vieta nav precīzi lokalizēta
3 Sēlpils ordeņpils Selburg Jēkabpils raj., Sēlpils pag., Pļaviņu HES ūdenskrātuves salā Livonijas ordenis 1373 1704 Drupas vairāku metru augstumā
4 Altenes ordeņpils Altona Aizkraukles raj., Seces pag., Altenes grava zem Pļaviņu HES Livonijas ordenis 14.gs.beigas 15.gs. beigas Zem ūdens, mūri uzspridzināti
5 Neretas nocietinātais muižas centrs Nerft Aizkraukles raj., Neretas pag., Neretas muiža Efernu dzimta pēc 1561 Saglabājusies Saglabājusies, pamesta, ir jumts

 

Vidzeme

Nr. Nosaukums latviski Vācu nosaukums Adrese Kas cēla Kad celta Kad sagrauta /pamesta? Mūsdienu kondīcija
1 Ikšķiles bīskapa pils Uexküll Ogres raj., Ikšķile, Sv. Meinarda sala Ikšķiles bīskapija, lībieši 1185-1187 1579? Pamatu un pagrabstāva atliekas
2 Vecsalaspils viduslaiku pils Holme, Alt-Kirchholm Rīgas raj., Salaspils novads, Mārtiņsalā zem Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles bīskapija, lībieši ap 1188 14.gs. beigas Apbērtas pilsdrupas zem ūdens
3 Rīgas I bīskapa sēta Riga, I Bischofshof Rīga, kvartāls starp Jāņa sētu, Skārņu, Jāņa un Kalēju ielu Rīgas bīskapija pirms 1207 ap 1234 Celtņu fragmenti, iekļauti citās ēkās
4 Veclielvārdes bīskapa vasaļa pils Alt-Lennewarden Ogres raj., Lielvārde, Dievukalns Rīgas bīskapija 1207 14.gs.? Valnis, kas zem augsnes segts ar dolomīta plātnēm
5 Siguldas Krusta kalna pils - Rīgas raj., Sigulda, Krusta kalns Zobenbrāļu ordenis ap 1207 14.gs.? Mūra pamati zem augsnes
6 Brāļa Bertolda dzirnavas - ordeņpils Bruder Bertholdes Mühle Rīga, Latgales priekšpilsēta, pie Maskavas ielas un Daugavas Zobenbrāļu ordenis 1208? 18.gs.? Vieta nav precīzi lokalizēta
7 Daugavgrīvas ordeņpils Dünamünde Rīga, Ziemeļu rajons, Airu iela 79a (Skanstnieki) Cisterciešu klosteris 1208? 17.gs. sākums Zemes valnis - skansts
8 Siguldas ordeņpils Segewold Rīgas raj., Sigulda, starp Pils un Gaujas ielu Zobenbrāļu ordenis 1207-1209 pirms 1621 Iespaidīgas drupas
9 Rīgas I ordeņpils Riga, I Ordensburg Rīga, Konventa sēta Zobenbrāļu ordenis pirms 1209 1297 Pils kapela - Jura baznīca, pils mūri ēkā pie Kalēju ielas
10 Veccēsu ordeņpils Alt-Wenden Cēsu raj, Cēsis, Riekstu kalns Zobenbrāļu ordenis ap 1208-1209 13.gs. vidus? Mūra sienu atliekas zem augsnes līmeņa
11 Kokneses bīskapa pils Kokenhusen Aizkraukles raj., Kokneses pag, Kokneses parkā pie Daugavas Rīgas bīskapija, Zobenbrāļu ordenis ap 1210 1701 Iespaidīgas drupas līdz otrā stāva augstumam
12 Liepenes bīskapa pils Lepene ? Rīgas bīskapija pēc 1211 ? Nav lokalizēta
13 Cēsu ordeņpils Wenden Cēsu raj, Cēsis, Pils parks Zobenbrāļu ordenis ap 1213-1218 1703 Izteiksmīgas, iespaidīgas drupas
14 Vecaizkraukles ordeņpils Alt-Ascheraden Aizkraukles raj., Skrīveru pag. Augstie kalni Zobenbrāļu ordenis pēc 1213 14.gs. 2. puse? Redzami atsevišķi pamatu akmeņi
15 Turaidas bīskapa pils Treyden Rīgas raj., Sigulda, Turaidas iela 10 Rīgas bīskapija 1214 1776, tiek rekonstruēta Iespaidīgas drupas, saglabājies tornis, tiek rekonstruēta
16 Vecdoles bīskapa vasaļa pils Alt-Dahlen Rīgas raj., Salaspils, Doles salas ziemeļaustrumi, pie Auču mājām Rīgas bīskapija pirms 1226 1297 Atsegtas mūru atliekas
17 Kvēpenes viduslaiku pils Kwepen Cēsu raj., Raiskuma pag., Kvēpenes pilskalns ? 13.gs. sākums? ? Zemes vaļņi, mūra pamati
18 Remīnes bīskapa pils Remin ? Rīgas bīskapija 13.gs.sāk. 13.gs.? Nav lokalizēta
19 Rīgas II bīskapa sēta Riga, II Bischofshof Rīga, kvartāls starp 11.nov. krastmalu, Miesnieku, Mūku ielu, Herdera lauk., Bīskapa gāti Rīgas bīskapija pirms 1234 pirms 1582., 1877 Nav virszemes atlieku
20 Lielvārdes bīskapa pils Lennewarden Ogres raj., Lielvārde, Lielvārdes parks Rīgas domkapituls pirms 1248? 1579 Drupas līdz pusotra stāva augstumam
21 Rīgas Sarkanais tornis Riga, Roter Turm Rīga, Torņakalns, pie Jelgavas ielas sākuma Rīga pirms 1248 17.gs. vidus? Nav precīzi lokalizēta
22 Krimuldas bīskapa pils Kremon Rīgas raj., Sigulda, Mednieku ielā 3 Rīgas domkapituls 13.gs. v. 1601 Vairākus metrus augstas drupas
23 Raunas Tanīskalna bīskapa vasaļa pils Alt-Ronneburg Cēsu raj., Raunas pag., Rauna Rīgas arhibīskapija 13.gs.? 14.gs.? Nav virszemes atlieku
24 Valmieras ordeņpils Wolmar Valmieras raj., Valmiera, Bruņinieku ielā 2 Livonijas ordenis 13.gs.2.p. 1702 Aizsargmūra drupas, pamatu atliekas
25 Ādažu ordeņpils Neuermühlen Rīga, Jaunciema gatve 8 Livonijas ordenis 13.gs. beigas 1656 Nav redzamu atlieku
26 Gaujienas ordeņpils Adsel Alūksnes raj., Gaujienas pag., Gaujiena Livonijas ordenis 13.gs. beigas 18.gs. Drupas ›10 m augstumā
27 Lielstraupes bīskapa vasaļa pils Gross-Roop Cēsu raj., Straupes pag., Straupē Rīgas arhibīskapija 13.gs. b.? Saglabājusies, tiek izmantota Labi saglabājusies, vairākkārt pārbūvēta
28 Trikātas ordeņpils Trikaten Valkas raj., Trikātas pag., Trikāta Livonijas ordenis 13. gs. b. Pēc 17.gs. sākuma Iespaidīgas drupas līdz 6 m augstumā
29 Āraišu ordeņpils Arrasch Cēsu raj., Amatas nov., Āraišu ezera krasts Livonijas ordenis 14.gs.1.p. 17.gs. sākums Drupas ›5 m augstumā
30 Augstrozes bīskapa vasaļa pils Hochrosen Limbažu raj., Umurgas pag., Augstroze Rīgas arhibīskapija 14.gs. sākums? 1601 Drupas ›5 m augstumā
31 Ropažu ordeņpils Rodenpois Rīgas raj., Ropažu pag., Ropaži Livonijas ordenis 14.gs. sākums? 16.gs. beigas Līdz 5 m augstas drupas
32 Limbažu bīskapa pils Lemsal Limbažu raj., Limbaži, Burtnieku iela 7 Rīgas arhibīskapija pirms 1318 Ap 1950 Līdz 20 metrus augstas ārsienu drupas
33 Nabes bīskapa vasaļa pils Nabben Limbažu raj., Limbažu pag., Nabē Rīgas arhibīskapija pirms 1318 Saglabājies tornis Tornis ar nesen sabrukušu jumtu, aizsargmūra drupas
34 Piebalgas bīskapa pils Pebalg Cēsu raj., Vecpiebalgas pag., Vecpiebalga Rīgas arhibīskapija pirms 1318 1577? Līdz 6 m augstas drupas
35 Suntažu bīskapa pils Sunzel Ogres raj., Suntažu pag., centrs Rīgas arhibīskapija pirms 1318 pēc 1633 Nav precīzi lokalizēta
36 Ērģemes ordeņpils Ermes Valkas raj., Ērģemes pag, Ērģeme Livonijas ordenis ap 1320? 1670, 1853 Iespaidīgas drupas līdz 12 metru augstumam
37 Ungurpils bīskapa vasaļa pils Pürkeln Limbažu raj., Alojas lauku teritorija, Ungurpils Rīgas arhibīskapija pirms 1326 17.gs.? Zemas aizsargmūra drupas
38 Doles bīskapa pils Dahlen Rīgas raj., Salaspils, Doles sala, Doles muiža Rīgas domkapituls 14.gs.1.puse 1627 Redzami pamatu fragmenti
39 Lokstenes bīskapa vasaļa pils Loxten Aizkraukles raj., Klintaines pag., Pļaviņu HES ūdenskrātuvē Rīgas arhibīskapija 14.gs.1.puse 15.gs.1.puse Līdz 2,4 m augstais mūris nokļuvis zem ūdens
40 Rūjienas ordeņpils Rujen Valmieras raj., Rūjiena, pie Imantas dzirnavām Livonijas ordenis 14.gs.1.puse 17.gs. sākums Līdz 2 m augstas apkārtmūra drupas, citas drupas
41 Alūksnes ordeņpils Marienburg Alūksnes raj., Alūksne, Pilssala Livonijas ordenis ap 1342 1702 Drupas ›5 m augstumā
42 Rīgas II un III ordeņpils Riga, II und III Ordensburg Rīga, Pils laukums 3 Livonijas ordenis 1340ie gadi Saglabājusies, tiek izmantota Labi saglabājusies, daudzkārt pārbūvēta
43 Dzērbenes bīskapa pils Serben Cēsu raj., Dzērbenes pag., ap jauno Dzērbenes pili Rīgas arhibīskapija 14.gs.? 1559 Drupu kaudzes
44 Gulbenes bīskapa pils Schwanenburg Gulbenes raj., Gulbene, Brīvības iela 13, zem baznīcas Rīgas arhibīskapija 14.gs.? 1577 Vietām redzami akmeņi
45 Smiltenes bīskapa pils Smilten Valkas raj., Smiltene, Kalnamuiža Rīgas arhibīskapija pirms 1359 18.gs. sākums Līdz 5 m augstas drupas
46 Vainižu bīskapa pils Wainsel Limbažu raj., Umurgas pag., Vainiži pie Pilskalniem Rīgas arhibīskapija pirms 1359 pirms 1555 Ar augsni klāti drupu valnīši, grunts nocietinājumi
47 Burtnieku ordeņpils Burtneck Valmieras raj., Burtnieku pag., Burtnieki Livonijas ordenis pirms 1366 20.gs. sākums Drupas ap 4 m augstumā
48 Baltavas bīskapa pils Baltow Madonas raj., Sausnējas pag., Baltavas pilskalns Rīgas arhibīskapija pirms 1375 16.gs.? Drupu valnis
49 Ļaudonas bīskapa pils Laudon Madonas raj., Ļaudonas pag., Ļaudona Rīgas arhibīskapija pirms 1375? 1577 Nav precīzi lokalizēta
50 Aizkraukles ordeņpils Ascheraden Aizkraukles raj., Aizkraukles pag., Karīkstes ieteka Daugavā Livonijas ordenis 14.gs. 2.puse 1577 Drupas ›5 m augstumā
51 Salaspils ordeņpils Kirchholm Rīgas raj., Salaspils novads, Rīgas HES ūdenskrātuves malā Livonijas ordenis 14.gs.2.puse 17.gs. Daļēji zem ūdens, daļēji zem dambja vaļņa
52 Raunas bīskapa pils Ronneburg Cēsu raj., Raunas pag., Rauna Rīgas arhibīskapija pirms 1381 1683 Iespaidīgas, plašas drupas
53 Bērzaunes bīskapa vasaļa pils Bersohn Madonas raj., Bērzaunes pag., Bērzaune Rīgas arhibīskapija pirms 1382 17.gs. beigas? Drupas ap 3 m augstumā
54 Cesvaines bīskapa pils Sesswegen Madonas raj., Cesvaine, Pils iela 1, zem jaunās pils Rīgas arhibīskapija 14.gs. beigas 17.gs. vidus Nelielas drupas
55 Rozbeķu bīskapa vasaļa pils Rosenbeck Cēsu raj., Stalbes pag., Rozula Rīgas arhibīskapija pirms 1395 17.gs. sākums Līdz 14 m augstas torņa drupas, gruvešu vaļņi
56 Ērgļu arhibīskapa vasaļa pils Erlaa Madonas raj., Ērgļu pag., pie Ērgļu slimnīcas Rīgas arhibīskapija pirms 1397 18.gs.? Drupas līdz 2 m augstumā
57 Mazstraupes bīskapa vasaļa pils Klein-Roop Cēsu raj., Straupes pag., Straupē, pamatskolas ēka Rīgas arhibīskapija pirms 1408 Saglabājusies, tiek izmantota Labi saglabājusies, vairākkārt pārbūvēta
58 Mālpils ordeņpils Lemburg Rīgas raj., Mālpils pag., Mālpilī pie baznīcas Livonijas ordenis pirms 1413 1601 Ar augsni klāts drupu valnis
59 Lugažu ordeņa vasaļa pils Lude Valkas raj., Valkas pag., Lugaži Livonijas ordenis pirms 1431 18.gs. sākums Aizsargvalnis
60 Nītaures ordeņpils Nitau Cēsu raj., Nītaures pag., Nītaures centrs Livonijas ordenis pirms 1435 17.gs. sākums Līdz 3 m augstas drupas
61 Zaubes ordeņpils Jürgensburg Cēsu raj., Zaubes pag., Zaube Livonijas ordenis pirms 1437 17.gs.? Līdz 3 m augstas drupas
62 Kalsnavas bīskapa vasaļa pils Kalzenau Madonas raj., Kalsnavas pag. Veckalsnavas parkā Rīgas arhibīskapija 15.gs. vidus? 17.gs.? Redzami atsevišķi pamatu akmeņi
63 Lubānas bīskapa pils Lubahn Madonas raj. Rīgas arhibīskapija pirms 1455 16.gs. beigas? Nav lokalizēta
64 Skujenes ordeņpils Schujen Cēsu raj., Skujenes pag., Skujenes centrs Livonijas ordenis pirms 1464 1559? Vietām mūru atliekas
65 Tirzas bīskapa vasaļa pils Tirsen Gulbenes raj., Tirzas pag., bij. Tirzas muižā Rīgas arhibīskapija 15.gs.2.p. ? Pamati, zem augsnes uz kuriem jaunākas pils drupas
66 Salacgrīvas bīskapa pils Salis Limbažu raj., Salacgrīva, starp Baznīcas ielu un Salacu Rīgas arhibīskapija pirms 1479 1702 Skansts, torņa (?) pamatu bedre ar mūru paliekām
67 Kauguru Pekas kalna ordeņa vasaļa pils Kaugershof Valmieras raj., Kauguru pag., pie Kalneniņu mājām Livonijas ordenis 15-16.gs. ? Atsegti celtnes pamati
68 Mujānu arhibīskapa vasaļa pils Mojahn Valmieras raj., Kocēnu pag., Mujānos Rīgas arhibīskapija pirms 1503 18.gs. sākums? Līdz 9 m augstas torņa drupas
69 Mūrmuižas ordeņa vasaļa pils Muremois Valmieras raj., Kauguru pag., Mūrmuižā Livonijas ordenis 16.gs.1.puse? Saglabājusies Saglabājusies, ir jumts
70 Stābeģu bīskapa vasaļa pils Eichenangern Limbažu raj., Alojas lauku teritorijā, Stābeģos Rīgas arhibīskapija pirms 1542 ? Nav redzamu atlieku

 

Zemgale

Nr. Nosaukums latviski Senais nosaukums Adrese Kas cēla Kad celta Kad sagrauta /pamesta? Mūsdienu kondīcija
1 Babītes bīskapa pils Babath Rīgas raj., Salas pag., Babītes pilskalns Zemgales bīskapija pēc 1218 13.gs. vidus? Nav redzamu atlieku
2 Mežotnes bīskapa pils Mesothen Bauskas raj., Rundāles pag., Mežotnes pilskalns Zemgales bīskapija, Livonijas ordenis 13.gs. sākums, 1321. 1346? Nav atlieku
3 Dobes ordeņpils Doben Zemgales rietumu daļa, visdrīzāk Dobes kalni Livonijas ordenis 1259-1260 13.gs. b.-14.gs. s. Vieta nav precīzi lokalizēta
4 Jelgavas ordeņpils Mitau Jelgava, Lielā iela 2 Livonijas ordenis 1266, 14.gs. pēc 1711 - 1738 Saglabājusies pamatu daļa zem jaunās pils
5 Tērvetes ordeņpils Terweten Dobeles raj., Tērvetes pag., Tērvetes pilskalns Livonijas ordenis pēc 1271, 1339 1345 Nav virszemes atlieku
6 Svētkalna ordeņpils Heiligenberg Dobeles raj., Tērvetes pag., ZR no pilskalna Livonijas ordenis 1286 1290? Grunts nocietinājumu atliekas
7 Dobeles ordeņpils Doblen Dobeles raj., Dobele, Brīvības ielas un Tērvetes ielu krustojums Livonijas ordenis 1335-1359 1730 Izteiksmīgas, augstas pilsdrupas
8 Jaunpils ordeņpils Neuenburg Tukuma raj., Jaunpils pag., Jaunpils Livonijas ordenis pirms 1411 Saglabājusies, tiek izmantota Labi saglabājusies, vairākkārt pārbūvēta
9 Bauskas ordeņpils Bauske Bauskas raj., Bauska, Brīvības bulvāris 2a Livonijas ordenis pēc 1443 1706 Izteiksmīgas drupas, jaunajos laikos celtā pils daļa tiek rekonstruēta
10 Emburgas ordeņa vasaļa pils Annenburg Jelgavas raj., Sidrabenes pag., Emburga Livonijas ordenis 15.gs.? ? Nav atlieku
11 Rundāles ordeņa vasaļa pils Ruhenthal Bauskas raj., Rundāles pag., Rundālē Livonijas ordenis 16.gs. sākums 1730ie Nav virszemes atlieku
12 Kalnamuižas ordeņpils Hofzumberge Dobeles raj., Tērvetes pag., pie Tērvetes sanatorijas Kurzemes un Zemgales hercogiste pirms 1590.g. 1701 Drupas līdz 7 m augstumā
13 Bornsmindes pils Bornsmünde Bauskas raj., Rundāles pag., Bornsmindes muižas saimn. ēka Livonijas ordenis 1590 17.gs. vidus Daļēji saglabājusies, iekļaujot jaunākā ēkā
14 Svitenes ordeņa vasaļa nocietinātais muižas centrs Schwitten Bauskas raj., Svitenes pag., Svitenes pils Livonijas ordenis pirms 1597 19.gs. sākums Iekļauta jaunākā pilī
15 Kerkliņu hercoga vasaļa pils Kerklingen Saldus raj., Zvārdes pag., Lapezera krastā Kurzemes un Zemgales hercogiste 16.gs. b.-17.gs. s. ap 1950 Drupas līdz siju līmenim
16 Bramberģes nocietinātais muižas centrs Brandenburg Jelgavas raj., Glūdas pag., Bramberģe Heikingu dzimta 17.gs. sākums Saglabājusies Ēkām ir jumti, tās pamestas

 

Kurzeme

Nr. Nosaukums latviski Senais nosaukums Adrese Kas cēla Kad celta Kad sagrauta /pamesta? Mūsdienu kondīcija
1 Kuldīgas ordeņpils Goldingen Kuldīgas raj., Kuldīga, Parka ielā 1 Livonijas ordenis pirms 1245 1709 Uzkalniņš, zem kura agrākā pirmā stāva telpa
2 Dzintares bīskapa pils Dsintern Liepājas raj., Lažas pag., Dzintarnieki Kurzemes bīskapija 13.gs. vidus 1261 Nav atlieku
3 Grobiņas ordeņpils Grobin Liepājas raj., Grobiņa, pilsētas parkā Livonijas ordenis pirms 1253, no mūra ap 1345-1360 ap 1795 Rekonstruētas 12 m augstas drupas
4 Vārtājas ordeņpils Wartagen Liepājas raj., Gaviezes pag., Vārtājas pilskalns Livonijas ordenis pēc 1253 1260? Nav virszemes atlieku
5 Vecdurbes ordeņpils Alt-Durben, Lindale Liepājas raj., Vecpils pag. Livonijas ordenis pēc 1253 14.gs.2.p.? Vieta nav precīzi lokalizēta
6 Vectalsu ordeņpils Alt-Talsen Talsu raj., Talsi, pilskalns Livonijas ordenis pēc 1260 14.gs. Nav virszemes atlieku
7 Embūtes bīskapa pils Ambothen Liepājas raj., Embūtes pag., Embūte Kurzemes bīskapija 1265? 18.gs. sākums Drupas līdz 7 m augstumā
8 Sabiles ordeņpils Zabeln Talsu rajons, Sabile, pie autoostas Livonijas ordenis pirms 1282? 16.gs. vidus Nav virszemes atlieku
9 Aizputes bīskapa pils Bischofs-Hasenpoth Liepājas raj., Aizpute, Liepājas iela 3, Baznīckalns Kurzemes bīskapija pirms 1290 16.gs. beigas Nav redzamu atlieku
10 Ventspils ordeņpils Windau Ventspils, Jāņa iela 17 Livonijas ordenis pirms 1290 Saglabājusies, tiek izmantota Rekonstruēta, pārveidota
11 Aizputes ordeņpils Ordens-Hasenpoth Liepājas raj., Aizpute, Liepājas iela 9 Livonijas ordenis 13.gs. beigas 1978 Ārsienas un iekšējo sienu drupas
12 Vecvaltaiķu viduslaiku pils Oldenburg Liepājas raj., Kazdangas pag., Kazdangas pilskalnā Kurzemes bīskapija vai Livonijas ordenis 13.gs. beigas? ? Nav virszemes atlieku
13 Līvas bīskapa pils Liva Liepāja? Kurzemes bīskapija pirms 1300 ? Nav lokalizēta
14 Dundagas bīskapa pils Dondangen Talsu raj., Dundagas pag., Dundaga, Pils iela 12 Rīgas domkapituls 13.gs. b.-14.gs. s. Saglabājusies, tiek izmantota Labi saglabājusies, vairākkārt pārbūvēta
15 Piltenes bīskapa pils Pilten Ventspils raj., Piltene Kurzemes bīskapija pirms 1309 pēc 1740 Līdz 6 m augstas drupas, gk. torņi
16 Kandavas ordeņpils Kandau Tukuma raj., Kandava, pilsētas parks Livonijas ordenis pirms 1312 1750 Saglabājies tornis, pils drupas
17 Ēdoles bīskapa pils Edwahlen Kuldīgas raj., Ēdoles pag., Ēdole Kurzemes bīskapija 14.gs. 1.puse Saglabājusies, tiek izmantota Labi saglabājusies, vairākkārt pārbūvēta
18 Alsungas ordeņpils Alschwangen Kuldīgas raj., Alsunga, Pils iela 1 Livonijas ordenis pirms 1341 Saglabājusies, tiek izmantota Labi saglabājusies, maz pārbūvējumu
19 Rindas bīskapa pils Angermünde Ventspils raj., Ances pag., Rinda Kurzemes bīskapija 14.gs. vidus? 1730ie Nelielas drupas, pamatu vaļņi
20 Talsu ordeņpils Talsen Talsu raj., Talsi, Dzirnavkalns Livonijas ordenis 14.gs. ? Nav virszemes atlieku
21 Skrundas ordeņpils Schrunden Kuldīgas raj., Skrunda, pilsētas parks pie Ventas Livonijas ordenis 1368? 18.gs.1.puse Zemes bastionu atliekas
22 Tukuma ordeņpils Tuckum Tukuma raj., Tukums, Brīvības laukums 19 Livonijas ordenis 14.gs., pirms 1381 ap 1740, daļa saglabājusies Stūris pārbūvēts par torni, saglabājies, aizsargmūra atlieka
23 Durbes ordeņpils Durben Liepājas raj., Durbe, Durbes parks Livonijas ordenis pirms 1387 1701 Drupas līdz 10 m augstumā
24 Sakas bīskapa vasaļa pils Sackenhausen Liepājas raj., Sakas pag., Saka, Tebras labais krasts Kurzemes bīskapija pēc 1386 1660 Nav virszemes atlieku
25 Valtaiķu ordeņpils Neuhausen Kuldīgas raj., Laidu pag., Valtaiķi, 2km R no baznīcas Livonijas ordenis pirms 1388 1583 Līdz 3 m augstas drupas, pagrabu atliekas
26 Saldus ordeņpils Frauenburg Saldus raj., Saldus, Slimnīcas 3, Saldus slimnīcā Livonijas ordenis pirms 1411 18.gs. sākums? Nav virszemes atlieku
27 Ārlavas bīskapa pils Erwahlen Talsu raj., Valdemārpils, Ārlava, precīza vieta nav zināma Kurzemes bīskapija 15.gs.? 16.gs.? Vieta nav precīzi lokalizēta
28 Drogas ordeņa vasaļa pils Drogen Liepājas raj., Kalvenes pag., Vārtājas labais krasts pie Pileniekiem Livonijas ordenis 15.gs.? 17.gs.1.puse? Pamatu mūru atliekas
29 Stendes ordeņa vasaļa nocietinātais muižas centrs Stenden Talsu raj., Lībagu pag., Dižstende Livonijas ordenis pēc 1528? Saglabājusies Saglabājusies, ir jumts
30 Šlokenbekas ordeņa vasaļa nocietinātā muiža Schlockenbeck Tukuma raj., Smārdes pag., Šlokenbeka Livonijas ordenis pirms 1544 Saglabājusies, tiek izmantota Labi saglabājusies, vairākkārt pārbūvēta
31 Cīravas bīskapa vasaļa pils Zirau Liepājas raj., Cīravas pag., Cīrava Kurzemes bīskapija pirms 1548 ? Vieta nav precīzi lokalizēta
32 Dunalkas muižas vecā kungu māja Dubenalken Liepājas raj., Dunalkas pag., Dunalkas parks Fon Sakenu dzimta pēc 1578 ? Drupas
33 Popes vecā pils (Medību nams) Popen Ventspils raj., Popes pag., Popes parks Bēru dzimta 16.gs.b. Saglabājusies Saglabājusies, pamesta, ir jumts
34 Nurmuižas hercoga vasaļa pils Nurmhusen Talsu raj., Laucienas pag., Nurmuiža Kurzemes un Zemgales hercogiste ap 1598 Saglabājusies Samērā labi saglabājusies, vairākkārt pārbūvēta
35 Priekules nocietinātais muižas centrs Preekuln Liepājas raj., Priekule, Aizputes un Vaiņodes ielu krustojums Korfu dzimta 17.gs. sākums? 18.gs. sākums Saglabājusies vārtu ēka

 

Kurzeme, citas par viduslaiku pilīm uzskatītas būves

Nr. Nosaukums latviski Senais nosaukums Adrese Kas cēla Kad celta Kad sagrauta /pamesta? Mūsdienu kondīcija
1 Klosteres muižas "pils "   Liepājas raj., Lažas pag., Vanagi Franciskāņu ordeņa klostera ēka ap 1480 ? Mūra drupas
2 Trommela "pils "   Talsu raj., Rojas pag., Melnsils, pie jūras Pēc nostāstiem - jūras laupītāju fortifikācija 14.gs. ? Atsevišķi ķieģeļi

 

Izmantotie informācijas avoti

  1. Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu - 17. gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga, 2004.
  2. Jemeļjanovs E. Izrakumi Siguldas Krusta kalnā un arheoloģiskā uzraudzība pie Krimuldas baznīcas un Kubeseles pilskalna. Arheologu pētījumi Latvijā 2006. un 2007. gadā. Rīga, 2008.
  3. Ose I. Ordeņpilis Latvijā. Rakstu krājums "Latvijas viduslaiku pilis, III ". Rīga, 2002.
  4. Rusmanis S., Vīks I.Kurzeme. Rīga, 1993.
  5. Enciklopēdija Latvijas pagasti. 1. sējums, 230. lpp. un 567. lpp. Rīga, 2001.
  6. Latvijas Republikas arheoloģijas pieminekļi. Rīga, 1996.
  7. Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts. Rīga, 1996.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru