Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Vairāk par administratīvo iedalījumu:


Administratīvais iedalījums pēc reformas

Pēc 2008.gada 18.decembra administratīvās reformas (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums) Latvija ir iedalīta 9 republikas pilsētās un 109 novados.

Likums principā paredz iedalīt valsti arī vairākās augstāka ranga administratīvajās vienībās - apriņķos, kas aptuveni atbilstu Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Diemžēl Saeima pagaidām (šis teksts rakstīts 2009.gada aprīlī) nav pieņēmusi lēmumu par Latvijas iedalījumu aprinķos, kaut gan konceptuāla vienošanās par to būtībā ir notikusi. Tas redzams citā normatīvajā aktā - 2009.gada 26.februārī pieņemtajos "Grozījumos Saeimas vēlēšanu likumā", kur Latvija iedalīta sekojošos vēlēšanu apgabalos: Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu novadi joprojām tiek iedalīti novadu pagastos un novadu pilsētās, kas atbilst pagastiem un pilsētām pirms reformas.

Novadu un republikas pilsētu saraksts

Tabulā uzskaitīti visi Latvijas novadi un republikas pilsētas. Administratīvo vienību platība iegūta, summējot novadus veidojošo pagastu platības, jo administratīvās reformas brīdī atsevišķu pagastu robežas netika mainītas. Iedzīvotāju skaits iegūts, summējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā izvietotajā publikācijā "Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās, 2009.gada 1.janvāris" norādīto iedzīvotāju skaitu pagastos.

Diemžēl autors nevar garantēt, ka šet dotā pašvaldību platība ir precīza - dati iegūti no dažādiem avotiem, kas publicēti dažādos laikos - pastāv iespēja, ka starplaikā pašvaldību platība ir mainījusies savstarpējas zemes apmaiņas rezultātā.

Tabulai var mainīt izkārtojumu, uzklikšķinot uz tabulas kolonnu virsrakstiem. Ja vēlaties atrast lielākās vai mazākās pašvaldības, labāk klikšķiniet uz kolonnām "% no valsts".

 

Nosaukums Vēlēšanu apgabals Platība (ha) % no valsts Iedzīvotāju skaits 01.01.2009. % no valsts Novada pagasti un pilsētas
Ādažu novads Vidzeme 16 290 0,2522 9 331 0,4114 Ādažu pagasts
Aglonas novads Latgale 39 240 0,6075 4 566 0,2013 Aglonas pagasts, Grāveru pagasts, Kastuļinas pagasts, Šķeltovas pagasts
Aizkraukles novads Zemgale 10 300 0,1595 10 077 0,4443 Aizkraukle, Aizkraukles pagasts
Aizputes novads Kurzeme 64 020 0,9912 10 523 0,4640 Aizpute, Aizputes pagasts, Cīravas pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts
Aknīstes novads Zemgale 28 488 0,4411 3 311 0,1460 Aknīste ar lauku teritoriju, Asares pagasts, Gārsenes pagasts
Alojas novads Vidzeme 63 090 0,9768 6 161 0,2717 Aloja ar lauku teritoriju, Braslavas pagasts, Brīvzemnieku pagasts, Staicele ar lauku teritoriju
Alsungas novads Kurzeme 19 100 0,2957 1 688 0,0744 Alsungas pagasts
Alūksnes novads Vidzeme 169 980 2,6317 19 571 0,8630 Alsviķu pagasts, Alūksne, Annas pagasts, Ilzenes pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Jaunannas pagasts, Jaunlaicenes pagasts, Kalncempju pagasts, Liepnas pagasts, Malienas pagasts, Mālupes pagasts, Mārkalnes pagasts, Pededzes pagasts, Veclaicenes pagasts, Zeltiņu pagasts, Ziemera pagasts
Amatas novads Vidzeme 74 182 1,1485 6 370 0,2809 Amatas pagasts, Drabešu pagasts, Nītaures pagasts, Skujenes pagasts, Zaubes pagasts
Apes novads Vidzeme 54 574 0,8449 4 386 0,1934 Ape ar lauku teritoriju, Gaujienas pagasts, Trapenes pagasts, Virešu pagasts
Auces novads Zemgale 51 789 0,8018 8 780 0,3871 Auce ar lauku teritoriju, Bēnes pagasts, Īles pagasts, Lielauces pagasts, Ukru pagasts, Vītiņu pagasts
Babītes novads Vidzeme 24 168 0,3742 8 852 0,3903 Babītes pagasts, Salas pagasts
Baldones novads Vidzeme 17 910 0,2773 5 507 0,2428 Baldone ar lauku teritoriju
Baltinavas novads Latgale 18 500 0,2864 1 390 0,0613 Baltinavas pagasts
Balvu novads Latgale 104 448 1,6171 15 836 0,6983 Balvi, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Bērzpils pagasts, Briežuciema pagasts, Krišjāņu pagasts, Kubuļu pagasts, Lazdulejas pagasts, Tilžas pagasts, Vectilžas pagasts, Vīksnas pagasts
Bauskas novads Zemgale 78 505 1,2155 28 426 1,2534 Bauska, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts, Vecsaules pagasts
Beverīnas novads Vidzeme 28 223 0,4370 3 568 0,1573 Brenguļu pagasts, Kauguru pagasts, Trikātas pagasts
Brocēnu novads Kurzeme 49 840 0,7716 7 219 0,3183 Blīdenes pagasts, Brocēni ar lauku teritoriju, Gaiķu pagasts, Remtes pagasts
Burtnieku novads Vidzeme 70 992 1,0991 8 662 0,3819 Burtnieku pagasts, Ēveles pagasts, Matīšu pagasts, Rencēnu pagasts, Valmieras pagasts, Vecates pagasts
Carnikavas novads Vidzeme 8 021 0,1242 6 255 0,2758 Carnikavas pagasts
Cēsu novads Vidzeme 17 175 0,2659 19 981 0,8810 Cēsis, Vaives pagasts
Cesvaines novads Vidzeme 19 047 0,2949 3 178 0,1401 Cesvaine ar lauku teritoriju
Ciblas novads Latgale 50 791 0,7864 3 424 0,1510 Blontu pagasts, Ciblas pagasts, Līdumnieku pagasts, Pušmucovas pagasts, Zvirgzdenes pagasts
Dagdas novads Latgale 94 910 1,4694 9 563 0,4217 Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Asūnes pagasts, Bērziņu pagasts, Dagda, Dagdas pagasts, Ezernieku pagasts, Konstantinovas pagasts, Ķepovas pagasts, Svariņu pagasts, Šķaunes pagasts
Daugavpils Latgale 7 250 0,1122 104 870 4,6241 Daugavpils
Daugavpils novads Latgale 187 754 2,9069 28 730 1,2668 Ambeļu pagasts, Biķernieku pagasts, Demenes pagasts, Dubnas pagasts, Kalkūnes pagasts, Kalupes pagasts, Laucesas pagasts, Līksnas pagasts, Maļinovas pagasts, Medumu pagasts, Naujenes pagasts, Nīcgales pagasts, Salienas pagasts, Skrudalienas pagasts, Sventes pagasts, Tabores pagasts, Vaboles pagasts, Vecsalienas pagasts, Višķu pagasts
Dobeles novads Zemgale 88 978 1,3776 24 519 1,0811 Annenieku pagasts, Auru pagasts, Bērzes pagasts, Bikstu pagasts, Dobele, Dobeles pagasts, Jaunbērzes pagasts, Krimūnu pagasts, Naudītes pagasts, Penkules pagasts, Zebrenes pagasts
Dundagas novads Kurzeme 67 562 1,0460 4 887 0,2155 Dundagas pagasts, Kolkas pagasts
Durbes novads Kurzeme 32 064 0,4964 3 482 0,1535 Dunalkas pagasts, Durbe ar lauku teritoriju, Tadaiķu pagasts, Vecpils pagasts
Engures novads Zemgale 39 676 0,6143 8 057 0,3553 Engures pagasts, Lapmežciema pagasts, Smārdes pagasts
Ērgļu novads Vidzeme 37 947 0,5875 3 576 0,1577 Ērgļu pagasts, Jumurdas pagasts, Sausnējas pagasts
Garkalnes novads Vidzeme 15 053 0,2331 6 728 0,2967 Garkalnes pagasts
Grobiņas novads Kurzeme 49 025 0,7590 10 151 0,4476 Bārtas pagasts, Gaviezes pagasts, Grobiņa, Grobiņas pagasts, Medzes pagasts
Gulbenes novads Vidzeme 187 617 2,9048 25 538 1,1261 Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Gulbene, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Līgo pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Tirzas pagasts
Iecavas novads Zemgale 31 220 0,4834 9 850 0,4343 Iecavas pagasts
Ikšķiles novads Vidzeme 13 200 0,2044 8 345 0,3680 Ikšķile ar lauku teritoriju, Tīnūžu pagasts
Ilūkstes novads Latgale 64 766 1,0027 9 245 0,4076 Bebrenes pagasts, Dvietes pagasts, Eglaines pagasts, Ilūkste, Pilskalnes pagasts, Subate ar lauku teritoriju, Šēderes pagasts
Inčukalna novads Vidzeme 11 216 0,1737 8 496 0,3746 Inčukalna pagasts, Vangaži
Jaunjelgavas novads Zemgale 68 469 1,0601 6 540 0,2884 Daudzeses pagasts, Jaunjelgava ar lauku teritoriju, Seces pagasts, Sērenes pagasts, Staburaga pagasts, Sunākstes pagasts
Jaunpiebalgas novads Vidzeme 25 100 0,3886 2 723 0,1201 Jaunpiebalgas pagasts, Zosēnu pagasts
Jaunpils novads Zemgale 20 949 0,3243 2 814 0,1241 Jaunpils pagasts, Viesatu pagasts
Jēkabpils Zemgale 2 300 0,0356 26 578 1,1719 Jēkabpils
Jēkabpils novads Zemgale 90 598 1,4027 5 870 0,2588 Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts, Rubenes pagasts, Zasas pagasts
Jelgava Zemgale 6 000 0,0929 65 630 2,8939 Jelgava
Jelgavas novads Zemgale 131 912 2,0423 27 273 1,2026 Elejas pagasts, Glūdas pagasts, Jaunsvirlaukas pagasts, Kalnciems ar lauku teritoriju, Lielplatones pagasts, Līvbērzes pagasts, Platones pagasts, Sesavas pagasts, Svētes pagasts, Valgundes pagasts, Vilces pagasts, Vircavas pagasts, Zaļenieku pagasts
Jūrmala Vidzeme 10 000 0,1548 56 069 2,4723 Jūrmala
Kandavas novads Zemgale 64 291 0,9954 10 065 0,4438 Cēres pagasts, Kandava, Kandavas pagasts, Matkules pagasts, Vānes pagasts, Zantes pagasts, Zemītes pagasts
Kārsavas novads Latgale 62 861 0,9732 7 131 0,3144 Goliševas pagasts, Kārsava, Malnavas pagasts, Mērdzenes pagasts, Mežvidu pagasts, Salnavas pagasts
Kokneses novads Zemgale 36 066 0,5584 6 088 0,2684 Bebru pagasts, Iršu pagasts, Kokneses pagasts
Krāslavas novads Latgale 107 797 1,6690 20 243 0,8926 Aulejas pagasts, Indras pagasts, Izvaltas pagasts, Kalniešu pagasts, Kaplavas pagasts, Kombuļu pagasts, Krāslava, Krāslavas pagasts, Piedrujas pagasts, Robežnieku pagasts, Skaistas pagasts, Ūdrīšu pagasts
Krimuldas novads Vidzeme 33 897 0,5248 5 797 0,2556 Krimuldas pagasts, Lēdurgas pagasts
Krustpils novads Zemgale 81 212 1,2574 6 834 0,3013 Atašienes pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Mežāres pagasts, Variešu pagasts, Vīpes pagasts
Kuldīgas novads Kurzeme 175 630 2,7192 27 451 1,2104 Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kuldīga, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Rendas pagasts, Rumbas pagasts, Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts
Ķeguma novads Vidzeme 49 195 0,7617 6 386 0,2816 Birzgales pagasts, Ķegums ar lauku teritoriju, Rembates pagasts
Ķekavas novads Vidzeme 27 004 0,4181 20 958 0,9241 Baloži, Daugmales pagasts, Ķekavas pagasts
Lielvārdes novads Vidzeme 22 620 0,3502 11 474 0,5059 Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārde ar lauku teritoriju
Liepāja Kurzeme 6 037 0,0935 85 149 3,7546 Liepāja
Līgatnes novads Vidzeme 16 756 0,2594 4 070 0,1795 Līgatne, Līgatnes pagasts
Limbažu novads Vidzeme 117 085 1,8128 19 737 0,8703 Katvaru pagasts, Limbaži, Limbažu pagasts, Pāles pagasts, Skultes pagasts, Umurgas pagasts, Vidrižu pagasts, Viļķenes pagasts
Līvānu novads Latgale 62 225 0,9634 14 304 0,6307 Jersikas pagasts, Rožupes pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Turku pagasts
Lubānas novads Vidzeme 34 694 0,5372 2 884 0,1272 Indrānu pagasts, Lubāna
Ludzas novads Latgale 96 480 1,4938 16 013 0,7061 Briģu pagasts, Cirmas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Ludza, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Rundēnu pagasts
Madonas novads Vidzeme 215 346 3,3341 28 139 1,2408 Aronas pagasts, Barkavas pagasts, Bērzaunes pagasts, Dzelzavas pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdonas pagasts, Liezēres pagasts, Ļaudonas pagasts, Madona, Mārcienas pagasts, Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Vestienas pagasts
Mālpils novads Vidzeme 22 091 0,3420 4 103 0,1809 Mālpils pagasts
Mārupes novads Vidzeme 10 391 0,1609 13 918 0,6137 Mārupes pagasts
Mazsalacas novads Vidzeme 42 295 0,6548 4 040 0,1781 Mazsalaca ar lauku teritoriju, Ramatas pagasts, Sēļu pagasts, Skaņkalnes pagasts
Naukšēnu pagasts Vidzeme 28 060 0,4344 2 320 0,1023 Ķoņu pagasts, Naukšēnu pagasts
Neretas novads Zemgale 64 513 0,9988 4 424 0,1951 Mazzalves pagasts, Neretas pagasts, Pilskalnes pagasts, Zalves pagasts
Nīcas novads Kurzeme 35 080 0,5431 3 895 0,1717 Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts
Ogres novads Vidzeme 99 212 1,5361 39 105 1,7243 Krapes pagasts, Ķeipenes pagasts, Lauberes pagasts, Madlienas pagasts, Mazozolu pagasts, Meņģeles pagasts, Ogre, Ogresgala pagasts, Suntažu pagasts, Taurupes pagasts
Olaines novads Vidzeme 29 635 0,4588 20 095 0,8861 Olaine, Olaines pagasts
Ozolnieku novads Zemgale 28 610 0,4430 10 229 0,4510 Cenu pagasts, Ozolnieku pagasts, Sidrabenes pagasts
Pārgaujas novads Vidzeme 48 750 0,7548 4 511 0,1989 Raiskuma pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts
Pāvilostas novads Kurzeme 51 493 0,7972 3 259 0,1437 Pāvilosta, Sakas pagasts, Vērgales pagasts
Pļaviņu novads Zemgale 37 640 0,5828 6 453 0,2845 Aiviekstes pagasts, Klintaines pagasts, Pļaviņas, Vietalvas pagasts
Preiļu novads Latgale 36 442 0,5642 11 980 0,5282 Aizkalnes pagasts, Pelēču pagasts, Preiļi, Preiļu pagasts, Saunas pagasts
Priekules novads Kurzeme 51 974 0,8047 6 689 0,2949 Bunkas pagasts, Gramzdas pagasts, Kalētu pagasts, Priekule, Priekules pagasts, Virgas pagasts
Priekuļu novads Vidzeme 30 137 0,4666 9 557 0,4214 Liepas pagasts, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu pagasts, Veselavas pagasts
Raunas novads Vidzeme 30 911 0,4786 4 115 0,1814 Drustu pagasts, Raunas pagasts
Rēzekne Latgale 1 800 0,0279 35 625 1,5708 Rēzekne
Rēzeknes novads Latgale 252 400 3,9078 32 153 1,4178 Audriņu pagasts, Bērzgales pagasts, Čornajas pagasts, Dricānu pagasts, Feimaņu pagasts, Gaigalavas pagasts, Griškānu pagasts, Ilzeskalna pagasts, Kantinieku pagasts, Kaunatas pagasts, Lendžu pagasts, Lūznavas pagasts, Mākoņkalna pagasts, Maltas pagasts, Nagļu pagasts, Nautrēnu pagasts, Ozolaines pagasts, Ozolmuižas pagasts, Pušas pagasts, Rikavas pagasts, Sakstagala pagasts, Silmalas pagasts, Stoļerovas pagasts, Stružānu pagasts, Vērēmu pagasts
Riebiņu novads Latgale 62 960 0,9748 6 344 0,2797 Galēnu pagasts, Riebiņu pagasts, Rušonu pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Stabulnieku pagasts
Rīga Rīga 30 370 0,4702 715 978 31,5703 Rīga
Rojas novads Kurzeme 30 948 0,4792 6 285 0,2771 Mērsraga pagasts, Rojas pagasts
Ropažu novads Vidzeme 32 203 0,4986 6 825 0,3009 Ropažu pagasts
Rucavas novads Kurzeme 44 856 0,6945 2 014 0,0888 Dunikas pagasts, Rucavas pagasts
Rugāju novads Latgale 51 206 0,7928 2 681 0,1182 Lazdukalna pagasts, Rugāju pagasts
Rūjienas novads Vidzeme 35 231 0,5455 6 265 0,2762 Ipiķu pagasts, Jeru pagasts, Lodes pagasts, Rūjiena, Vilpulkas pagasts
Rundāles novads Zemgale 23 114 0,3579 4 380 0,1931 Rundāles pagasts, Svitenes pagasts, Viesturu pagasts
Salacgrīvas novads Vidzeme 63 798 0,9878 9 589 0,4228 Ainaži ar lauku teritoriju, Liepupes pagasts, Salacgrīva ar lauku teritoriju
Salas novads Zemgale 31 809 0,4925 4 413 0,1946 Salas pagasts, Sēlpils pagasts
Salaspils novads Vidzeme 12 688 0,1964 22 834 1,0068 Salaspils ar lauku teritoriju
Saldus novads Kurzeme 168 329 2,6062 28 947 1,2764 Ezeres pagasts, Jaunauces pagasts, Jaunlutriņu pagasts, Kursīšu pagasts, Lutriņu pagasts, Nīgrandes pagasts, Novadnieku pagasts, Pampāļu pagasts, Rubas pagasts, Saldus, Saldus pagasts, Šķēdes pagasts, Vadakstes pagasts, Zaņas pagasts, Zirņu pagasts, Zvārdes pagasts
Saulkrastu novads Vidzeme 4 650 0,0720 6 079 0,2680 Saulkrasti ar lauku teritoriju
Sējas novads Vidzeme 22 790 0,3528 2 459 0,1084 Sējas pagasts
Siguldas novads Vidzeme 35 982 0,5571 17 548 0,7738 Allažu pagasts, Mores pagasts, Sigulda, Siguldas pagasts
Skrīveru novads Zemgale 10 543 0,1632 4 120 0,1817 Skrīveru pagasts
Skrundas novads Kurzeme 55 322 0,8565 6 060 0,2672 Nīkrāces pagasts, Raņķu pagasts, Rudbāržu pagasts, Skrunda ar lauku teritoriju
Smiltenes novads Vidzeme 94 780 1,4674 14 372 0,6337 Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Smiltene, Smiltenes pagasts, Variņu pagasts
Stopiņu novads Vidzeme 5 350 0,0828 9 564 0,4217 Stopiņu pagasts
Strenču novads Vidzeme 37 605 0,5822 4 283 0,1889 Jērcēnu pagasts, Plāņu pagasts, Seda ar lauku teritoriju, Strenči
Talsu novads Kurzeme 176 344 2,7302 34 876 1,5378 Abavas pagasts, Balgales pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Ķūļciema pagasts, Laidzes pagasts, Laucienes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Sabile, Stende, Strazdes pagasts, Talsi, Valdemārpils ar lauku teritoriju, Valdgales pagasts, Vandzenes pagasts, Virbu pagasts
Tērvetes novads Zemgale 22 383 0,3465 4 177 0,1842 Augstkalnes pagasts, Bukaišu pagasts, Tērvetes pagasts
Tukuma novads Zemgale 119 444 1,8493 33 619 1,4824 Degoles pagasts, Džūkstes pagasts, Irlavas pagasts, Jaunsātu pagasts, Lestenes pagasts, Pūres pagasts, Sēmes pagasts, Slampes pagasts, Tukums, Tumes pagasts, Zentenes pagasts
Vaiņodes novads Kurzeme 30 734 0,4758 2 979 0,1314 Embūtes pagasts, Vaiņodes pagasts
Valkas novads Vidzeme 90 895 1,4073 10 680 0,4709 Ērģemes pagasts, Kārķu pagasts, Valka, Valkas pagasts, Vijciema pagasts, Zvārtavas pagasts
Valmiera Vidzeme 1 818 0,0281 27 453 1,2105 Valmiera
Valmieras novads Vidzeme 49 807 0,7711 7 037 0,3103 Bērzaines pagasts, Dikļu pagasts, Kocēnu pagasts, Vaidavas pagasts, Zilākalna pagasts
Varakļānu novads Vidzeme 27 901 0,4320 3 942 0,1738 Murmastienes pagasts, Varakļāni, Varakļānu pagasts
Vārkavas novads Latgale 28 807 0,4460 2 416 0,1065 Rožkalnu pagasts, Upmalas pagasts, Vārkavas pagasts
Vecpiebalgas novads Vidzeme 54 250 0,8399 4 781 0,2108 Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Kaives pagasts, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas pagasts
Vecumnieku novads Zemgale 84 394 1,3066 9 909 0,4369 Bārbeles pagasts, Kurmenes pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Valles pagasts, Vecumnieku pagasts
Ventspils Kurzeme 5 540 0,0858 43 088 1,8999 Ventspils
Ventspils novads Kurzeme 246 232 3,8123 13 795 0,6083 Ances pagasts, Jūrkalnes pagasts, Piltene ar lauku teritoriju, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts
Viesītes novads Zemgale 65 053 1,0072 4 701 0,2073 Elkšņu pagasts, Rites pagasts, Saukas pagasts, Viesīte ar lauku teritoriju
Viļakas novads Latgale 63 979 0,9906 6 553 0,2889 Kupravas pagasts, Medņevas pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Vecumu pagasts, Viļaka, Žīguru pagasts
Viļānu novads Latgale 37 512 0,5808 7 249 0,3196 Dekšāres pagasts, Sokolku pagasts, Viļāni, Viļānu pagasts
Zilupes novads Latgale 30 917 0,4787 3 801 0,1676 Lauderu pagasts, Pasienes pagasts, Zaļesjes pagasts, Zilupe
Kopā:6 463 4131002 267 886100

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru