Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Vairāk par administratīvo iedalījumu:


Administratīvais iedalījums pirms reformas

Pirms 2008.gada 18.decembra administratīvās reformas (Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums) Latvija tika iedalīta 7 republikas pilsētās un 26 rajonos, savukārt rajoni tika iedalīti vairāk kā 500 pagastos. Šis iedalījums ir stabili iesakņojies Latvijas iedzīvotāju apziņā un, balstoties uz šādu Latvijas iedalījumu, pēdējā pusgadsimta gaitā publicēts milzums literatūras. Tāpēc jebkuram, kas interesējas par Latvijas ģeogrāfiju, neizbēgami nāksies saskarties ar šādu iedalījumu vēl gadu desmitiem ilgi.

Situāciju sarežģī tas, ka kopš 1990to gadu vidus samērā daudzi pagasti un pilsētas apvienojās novados un ne viens vien pagasts, cerībā, ka šādi tas netiks "apvienots" (kā dzīve rādīja - šāda taktika nereti bija pamatota) vienkārši pārdēvējās par novadu. Šīm izmaiņām izsekot nav tik vienkārši, un, paejot laikam, tas kļūs aizvien grūtāk.

Lai interesentiem palīdzētu, šajā mājaslapā iekļauta zemāk apskatāmā tabula, kur autors centies apkopot informāciju par situāciju pirms 2008.gada decembra reformas.

Pagastu un pilsētu saraksts

Tabulā iekļautas visas Latvijas pašvaldības (bez rajoniem), kādas eksistēja pirms 2008.gada decembra administratīvās reformas. Sarakstā centos minēt visas pašvaldības - arī tās, kas tika apvienotas 1996. - 2008.gadu gaitā.

Informācija par pagastu un lauku teritoriju platību iegūta no enciklopēdijas "Latvijas pagasti" (Rīga, 2001 un 2002), par pilsētu platību - no dažādiem avotiem. Informācija par iedzīvotāju skaitu iegūta no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā izvietotās publikācijas "Latvijas iedzīvotāju skaits pašvaldībās, 2009.gada 1.janvāris", apmeklēta 2009.gada 19.aprīlī.

Diemžēl autors nevar garantēt, ka šet dotā pašvaldību platība ir precīza - dati iegūti no dažādiem avotiem, kas publicēti dažādos laikos - pastāv iespēja, ka starplaikā pašvaldību platība ir mainījusies savstarpējas zemes apmaiņas rezultātā.

Tabulai var mainīt izkārtojumu, uzklikšķinot uz tabulas kolonnu virsrakstiem.

 

Nosaukums Rajons Platība (ha) % no valsts Iedzīvotāju skaits 01.01.2009. % no valsts Piezīmes Pēc 2008.gada
Ādažu novads Rīgas rajons 16 290 0,2522 9 331 0,4114 Agrākais Ādažu pagasts Ādažu novads
Grāveru pagasts Krāslavas rajons 6 535 0,1012 604 0,0266 Aglonas novads
Kastuļinas pagasts Krāslavas rajons 12 004 0,1859 953 0,0420 Aglonas novads
Šķeltovas pagasts Krāslavas rajons 7 527 0,1165 785 0,0346 Aglonas novads
Aglonas pagasts Preiļu rajons 13 174 0,2040 2 224 0,0981 Aglonas novads
Aizkraukles novads Aizkraukles rajons 10 300 0,1595 10 077 0,4443 2001. gadā apvienots Aizkraukles pagasts un Aizkraukle Aizkraukles novads
Aizpute Liepājas rajons 688 0,0107 5 231 0,2307 Aizputes novads
Aizputes pagasts Liepājas rajons 8 888 0,1376 1 003 0,0442 Aizputes novads
Cīravas pagasts Liepājas rajons 13 156 0,2037 1 287 0,0567 Aizputes novads
Kalvenes pagasts Liepājas rajons 11 887 0,1840 800 0,0353 Aizputes novads
Kazdangas pagasts Liepājas rajons 13 395 0,2074 1 522 0,0671 Aizputes novads
Lažas pagasts Liepājas rajons 16 006 0,2478 680 0,0300 Aizputes novads
Aknīste ar lauku teritoriju Jēkabpils rajons 13 300 0,2059 1 795 0,0791 Aknīstes novads
Asares pagasts Jēkabpils rajons 8 383 0,1298 575 0,0254 Aknīstes novads
Gārsenes pagasts Jēkabpils rajons 6 805 0,1054 941 0,0415 Aknīstes novads
Aloja ar lauku teritoriju Limbažu rajons 18 200 0,2818 2 403 0,1060 Alojas novads
Braslavas pagasts Limbažu rajons 8 283 0,1282 728 0,0321 Alojas novads
Brīvzemnieku pagasts Limbažu rajons 10 377 0,1607 1 144 0,0504 Alojas novads
Staicele ar lauku teritoriju Limbažu rajons 26 230 0,4061 1 886 0,0832 Alojas novads
Alsungas pagasts Kuldīgas rajons 19 100 0,2957 1 688 0,0744 Alsungas novads
Alsviķu pagasts Alūksnes rajons 21 299 0,3298 1 611 0,0710 Alūksnes novads
Alūksne Alūksnes rajons 1 423 0,0220 9 113 0,4018 Alūksnes novads
Annas pagasts Alūksnes rajons 5 261 0,0815 516 0,0228 Alūksnes novads
Ilzenes pagasts Alūksnes rajons 6 251 0,0968 435 0,0192 Alūksnes novads
Jaunalūksnes pagasts Alūksnes rajons 18 466 0,2859 1 335 0,0589 Alūksnes novads
Jaunannas pagasts Alūksnes rajons 9 399 0,1455 570 0,0251 Alūksnes novads
Jaunlaicenes pagasts Alūksnes rajons 5 223 0,0809 487 0,0215 Alūksnes novads
Kalncempju pagasts Alūksnes rajons 4 300 0,0666 256 0,0113 Alūksnes novads
Liepnas pagasts Alūksnes rajons 28 057 0,4344 1 017 0,0448 Alūksnes novads
Malienas pagasts Alūksnes rajons 5 542 0,0858 460 0,0203 Alūksnes novads
Mālupes pagasts Alūksnes rajons 12 975 0,2009 723 0,0319 Alūksnes novads
Mārkalnes pagasts Alūksnes rajons 12 338 0,1910 431 0,0190 Alūksnes novads
Pededzes pagasts Alūksnes rajons 14 201 0,2199 843 0,0372 Alūksnes novads
Veclaicenes pagasts Alūksnes rajons 7 234 0,1120 429 0,0189 Alūksnes novads
Zeltiņu pagasts Alūksnes rajons 6 309 0,0977 409 0,0180 Alūksnes novads
Ziemeru pagasts Alūksnes rajons 11 702 0,1812 936 0,0413 Alūksnes novads
Amatas novads Cēsu rajons 22 869 0,3541 3 488 0,1538 2000.gada augustā apvienots Drabešu pagasts un Amatas pagasts Amatas novads
Nītaures pagasts Cēsu rajons 17 359 0,2688 956 0,0422 Amatas novads
Skujenes pagasts Cēsu rajons 17 678 0,2737 949 0,0418 Amatas novads
Zaubes pagasts Cēsu rajons 16 276 0,2520 977 0,0431 Amatas novads
Ape ar lauku teritoriju Alūksnes rajons 12 800 0,1982 1 709 0,0754 Apes novads
Gaujienas pagasts Alūksnes rajons 12 595 0,1950 1 025 0,0452 Apes novads
Trapenes pagasts Alūksnes rajons 13 725 0,2125 913 0,0403 Apes novads
Virešu pagasts Alūksnes rajons 15 454 0,2393 739 0,0326 Apes novads
Auce ar lauku teritoriju Dobeles rajons 4 372 0,0677 3 926 0,1731 Auces novads
Bēnes pagasts Dobeles rajons 8 894 0,1377 2 007 0,0885 Auces novads
Īles pagasts Dobeles rajons 7 657 0,1185 587 0,0259 Auces novads
Lielauces pagasts Dobeles rajons 8 047 0,1246 562 0,0248 Auces novads
Ukru pagasts Dobeles rajons 9 453 0,1464 501 0,0221 Auces novads
Vītiņu pagasts Dobeles rajons 13 366 0,2069 1 197 0,0528 Auces novads
Babītes pagasts Rīgas rajons 16 525 0,2558 7 451 0,3285 Babītes novads
Salas pagasts (R) Rīgas rajons 7 643 0,1183 1 401 0,0618 Babītes novads
Baldones novads Rīgas rajons 17 910 0,2773 5 507 0,2428 Līdz 2008.gada augustam Baldone ar lauku teritoriju Baldones novads
Baltinavas pagasts Balvu rajons 18 500 0,2864 1 390 0,0613 Baltinavas novads
Balvi Balvu rajons 508 0,0079 7 973 0,3516 Balvu novads
Balvu pagasts Balvu rajons 8 264 0,1279 808 0,0356 Balvu novads
Bērzkalnes pagasts Balvu rajons 10 275 0,1591 568 0,0250 Balvu novads
Bērzpils pagasts Balvu rajons 12 769 0,1977 915 0,0403 Balvu novads
Briežuciema pagasts Balvu rajons 8 355 0,1294 657 0,0290 Balvu novads
Krišjāņu pagasts Balvu rajons 7 118 0,1102 432 0,0190 Balvu novads
Kubuļu pagasts Balvu rajons 16 720 0,2589 1 642 0,0724 Balvu novads
Lazdulejas pagasts Balvu rajons 8 717 0,1350 377 0,0166 Balvu novads
Tilžas pagasts Balvu rajons 10 441 0,1617 1 161 0,0512 Balvu novads
Vectilžas pagasts Balvu rajons 9 086 0,1407 503 0,0222 Balvu novads
Vīksnas pagasts Balvu rajons 12 195 0,1888 800 0,0353 Balvu novads
Bauska Bauskas rajons 630 0,0098 10 227 0,4509 Bauskas novads
Brunavas pagasts Bauskas rajons 11 162 0,1728 1 717 0,0757 Bauskas novads
Ceraukstes pagasts Bauskas rajons 6 762 0,1047 1 930 0,0851 Bauskas novads
Codes pagasts Bauskas rajons 9 532 0,1476 2 816 0,1242 Bauskas novads
Dāviņu pagasts Bauskas rajons 8 067 0,1249 906 0,0399 Bauskas novads
Gailīšu pagasts Bauskas rajons 8 017 0,1241 2 659 0,1172 Bauskas novads
Īslīces pagasts Bauskas rajons 10 417 0,1613 4 098 0,1807 Bauskas novads
Mežotnes pagasts Bauskas rajons 7 532 0,1166 1 808 0,0797 Bauskas novads
Vecsaules pagasts Bauskas rajons 16 386 0,2537 2 265 0,0999 Bauskas novads
Trikātas pagasts Valkas rajons 11 314 0,1752 1 053 0,0464 Beverīnas novads
Brenguļu pagasts Valmieras rajons 8 018 0,1241 947 0,0418 Beverīnas novads
Kauguru pagasts Valmieras rajons 8 891 0,1377 1 568 0,0691 Beverīnas novads
Brocēnu novads Saldus rajons 49 840 0,7716 7 219 0,3183 2001.gada decembrī apvienoti Brocēni ar lauku teritoriju, Blīdenes pag., Gaiķu pag., Remtes pag. Brocēnu novads
Ēveles pagasts Valkas rajons 9 236 0,1430 587 0,0259 Burtnieku novads
Burtnieku novads Valmieras rajons 17 016 0,2635 1 555 0,0686 Apvienoti Matīšu un Vecates pagasti Burtnieku novads
Burtnieku pagasts Valmieras rajons 18 729 0,2900 1 520 0,0670 Burtnieku novads
Rencēnu pagasts Valmieras rajons 15 887 0,2460 1 690 0,0745 Burtnieku novads
Valmieras pagasts Valmieras rajons 10 124 0,1567 3 310 0,1460 Burtnieku novads
Carnikavas novads Rīgas rajons 8 021 0,1242 6 255 0,2758 Agrākais Carnikavas pagasts Carnikavas novads
Cēsis Cēsu rajons 1 930 0,0299 18 312 0,8074 Cēsu novads
Vaives pagasts Cēsu rajons 15 245 0,2360 1 669 0,0736 Cēsu novads
Cesvaine ar lauku teritoriju Madonas rajons 19 047 0,2949 3 178 0,1401 Cesvaines novads
Blontu pagasts Ludzas rajons 9 656 0,1495 497 0,0219 Ciblas novads
Ciblas novads Ludzas rajons 24 000 0,3716 1 350 0,0595 2000.gada augustā apvienots Ciblas pagasts un Līdumnieku pagasts Ciblas novads
Pušmucovas pagasts Ludzas rajons 7 249 0,1122 656 0,0289 Ciblas novads
Zvirgzdenes pagasts Ludzas rajons 9 886 0,1531 921 0,0406 Ciblas novads
Andrupenes pagasts Krāslavas rajons 13 620 0,2109 1 411 0,0622 Dagdas novads
Andzeļu pagasts Krāslavas rajons 9 596 0,1486 706 0,0311 Dagdas novads
Asūnes pagasts Krāslavas rajons 7 769 0,1203 595 0,0262 Dagdas novads
Bērziņu pagasts Krāslavas rajons 9 809 0,1519 475 0,0209 Dagdas novads
Dagda Krāslavas rajons 300 0,0046 2 531 0,1116 Dagdas novads
Dagdas pagasts Krāslavas rajons 5 713 0,0885 870 0,0384 Dagdas novads
Ezernieku pagasts Krāslavas rajons 12 858 0,1991 945 0,0417 Dagdas novads
Konstantinovas pagasts Krāslavas rajons 7 912 0,1225 623 0,0275 Dagdas novads
Ķepovas pagasts Krāslavas rajons 5 750 0,0890 282 0,0124 Dagdas novads
Svariņu pagasts Krāslavas rajons 9 216 0,1427 467 0,0206 Dagdas novads
Šķaunes pagasts Krāslavas rajons 12 367 0,1915 658 0,0290 Dagdas novads
Ambeļu pagasts Daugavpils rajons 6 934 0,1074 722 0,0318 Daugavpils novads
Biķernieku pagasts Daugavpils rajons 6 900 0,1068 798 0,0352 Daugavpils novads
Demenes pagasts Daugavpils rajons 18 125 0,2806 1 872 0,0825 Pirms Līdumnieku pagasta pievienošanas 1998.gadā platība - 10325 ha Daugavpils novads
Dubnas pagasts Daugavpils rajons 6 425 0,0995 974 0,0429 Daugavpils novads
Kalkūnes pagasts Daugavpils rajons 6 715 0,1040 2 499 0,1102 Daugavpils novads
Kalupes pagasts Daugavpils rajons 11 905 0,1843 1 622 0,0715 Daugavpils novads
Laucesas pagasts Daugavpils rajons 6 122 0,0948 1 591 0,0702 Daugavpils novads
Līksnas pagasts Daugavpils rajons 13 830 0,2141 1 223 0,0539 Daugavpils novads
Maļinovas pagasts Daugavpils rajons 7 202 0,1115 1 111 0,0490 Daugavpils novads
Medumu pagasts Daugavpils rajons 11 659 0,1805 1 064 0,0469 Daugavpils novads
Naujenes pagasts Daugavpils rajons 13 110 0,2030 6 014 0,2652 Daugavpils novads
Nīcgales pagasts Daugavpils rajons 9 639 0,1492 888 0,0392 Daugavpils novads
Salienas pagasts Daugavpils rajons 12 465 0,1930 821 0,0362 Daugavpils novads
Skrudalienas pagasts Daugavpils rajons 9 950 0,1541 1 526 0,0673 Daugavpils novads
Sventes pagasts Daugavpils rajons 12 713 0,1968 1 270 0,0560 Daugavpils novads
Tabores pagasts Daugavpils rajons 7 664 0,1187 1 040 0,0459 Daugavpils novads
Vaboles pagasts Daugavpils rajons 7 763 0,1202 895 0,0395 Daugavpils novads
Vecsalienas pagasts Daugavpils rajons 8 198 0,1269 727 0,0321 Daugavpils novads
Višķu pagasts Daugavpils rajons 10 435 0,1616 2 073 0,0914 Daugavpils novads
Annenieku pagasts Dobeles rajons 8 558 0,1325 1 169 0,0515 Dobeles novads
Auru pagasts Dobeles rajons 11 109 0,1720 3 266 0,1440 Dobeles novads
Bērzes pagasts Dobeles rajons 8 062 0,1248 1 969 0,0868 Dobeles novads
Bikstu pagasts Dobeles rajons 9 603 0,1487 1 056 0,0466 Dobeles novads
Dobele Dobeles rajons 800 0,0124 11 241 0,4957 Dobeles novads
Dobeles pagasts Dobeles rajons 7 277 0,1127 954 0,0421 Dobeles novads
Jaunbērzes pagasts Dobeles rajons 11 055 0,1712 1 122 0,0495 Dobeles novads
Krimūnu pagasts Dobeles rajons 7 070 0,1095 1 212 0,0534 Dobeles novads
Naudītes pagasts Dobeles rajons 8 970 0,1389 888 0,0392 Dobeles novads
Penkules pagasts Dobeles rajons 7 408 0,1147 1 081 0,0477 Dobeles novads
Zebrenes pagasts Dobeles rajons 9 066 0,1404 561 0,0247 Dobeles novads
Dundagas pagasts Talsu rajons 55 872 0,8650 3 720 0,1640 Dundagas novads
Kolkas pagasts Talsu rajons 11 690 0,1810 1 167 0,0515 Dundagas novads
Dunalkas pagasts Liepājas rajons 8 750 0,1355 816 0,0360 Durbes novads
Durbes novads Liepājas rajons 15 295 0,2368 2 146 0,0946 2000.gada septembrī apvienoti Durbe ar lauku teritoriju un Tadaiķu pagasts Durbes novads
Vecpils pagasts Liepājas rajons 8 019 0,1242 520 0,0229 Durbes novads
Engures pagasts Tukuma rajons 13 299 0,2059 2 759 0,1217 Engures novads
Lapmežciema novads Tukuma rajons 4 902 0,0759 2 488 0,1097 Pārdēvēts par novadu 2006.gada septembrī Engures novads
Smārdes pagasts Tukuma rajons 21 475 0,3325 2 810 0,1239 Engures novads
Ērgļu novads Madonas rajons 37 947 0,5875 3 576 0,1577 2006.gada septembrī apvienoti Ērgļu, Jumurdas, Sausnējas pagasti Ērgļu novads
Garkalnes novads Rīgas rajons 15 053 0,2331 6 728 0,2967 Agrākais Garkalnes pagasts Garkalnes novads
Bārtas pagasts Liepājas rajons 11 562 0,1790 696 0,0307 Grobiņas novads
Gaviezes pagasts Liepājas rajons 12 890 0,1996 928 0,0409 Grobiņas novads
Grobiņa Liepājas rajons 512 0,0079 4 267 0,1881 Grobiņas novads
Grobiņas pagasts Liepājas rajons 13 145 0,2035 2 734 0,1206 Grobiņas novads
Medzes pagasts Liepājas rajons 10 916 0,1690 1 526 0,0673 Grobiņas novads
Beļavas pagasts Gulbenes rajons 16 934 0,2622 1 892 0,0834 Gulbenes novads
Daukstu pagasts Gulbenes rajons 16 486 0,2552 1 274 0,0562 Gulbenes novads
Druvienas pagasts Gulbenes rajons 6 757 0,1046 570 0,0251 Gulbenes novads
Galgauskas pagasts Gulbenes rajons 9 829 0,1522 727 0,0321 Gulbenes novads
Gulbene Gulbenes rajons 1 200 0,0186 8 932 0,3938 Gulbenes novads
Jaungulbenes pagasts Gulbenes rajons 9 055 0,1402 1 299 0,0573 Gulbenes novads
Lejasciema pagasts Gulbenes rajons 33 783 0,5230 1 809 0,0798 Gulbenes novads
Līgo pagasts Gulbenes rajons 7 893 0,1222 441 0,0194 Gulbenes novads
Litenes pagasts Gulbenes rajons 12 736 0,1972 1 116 0,0492 Gulbenes novads
Lizuma pagasts Gulbenes rajons 10 779 0,1669 1 562 0,0689 Gulbenes novads
Rankas pagasts Gulbenes rajons 18 387 0,2847 1 613 0,0711 Gulbenes novads
Stāmerienas pagasts Gulbenes rajons 13 381 0,2072 1 173 0,0517 Gulbenes novads
Stradu pagasts Gulbenes rajons 17 351 0,2686 2 130 0,0939 Gulbenes novads
Tirzas pagasts Gulbenes rajons 13 046 0,2020 1 000 0,0441 Gulbenes novads
Iecavas novads Bauskas rajons 31 220 0,4834 9 850 0,4343 Pārdēvēts par novadu 2003.gada decembrī Iecavas novads
Ikšķiles novads Ogres rajons 13 200 0,2044 8 345 0,3680 Agrākā Ikšķiles pilsēta ar lauku teritoriju, pārdēvēta par novadu 2004.gada maijā Ikšķiles novads
Dvietes pagasts Daugavpils rajons 11 840 0,1833 684 0,0302 Ilūkstes novads
Eglaines pagasts Daugavpils rajons 7 920 0,1226 1 047 0,0462 Ilūkstes novads
Ilūkstes novads Daugavpils rajons 35 116 0,5437 6 408 0,2826 2003.gada oktobrī izveidots, apvienojot Ilūkste, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastus Ilūkstes novads
Subate ar lauku teritoriju Daugavpils rajons 9 890 0,1531 1 106 0,0488 Ilūkstes novads
Inčukalna novads Rīgas rajons 10 706 0,1658 4 468 0,1970 Agrākais Inčukalna pagasts Inčukalna novads
Vangaži Rīgas rajons 510 0,0079 4 028 0,1776 Inčukalna novads
Daudzeses pagasts Aizkraukles rajons 21 067 0,3262 1 144 0,0504 Jaunjelgavas novads
Jaunjelgava ar lauku teritoriju Aizkraukles rajons 1 118 0,0173 2 392 0,1055 Jaunjelgavas novads
Seces pagasts Aizkraukles rajons 17 614 0,2727 1 152 0,0508 Jaunjelgavas novads
Sērenes pagasts Aizkraukles rajons 11 908 0,1844 861 0,0380 Jaunjelgavas novads
Staburaga pagasts Aizkraukles rajons 5 848 0,0905 455 0,0201 Jaunjelgavas novads
Sunākstes pagasts Aizkraukles rajons 10 914 0,1690 536 0,0236 Jaunjelgavas novads
Jaunpiebalgas pagasts Cēsu rajons 18 361 0,2843 2 225 0,0981 Jaunpiebalgas novads
Zosēnu pagasts Cēsu rajons 6 739 0,1043 498 0,0220 Jaunpiebalgas novads
Jaunpils pagasts Tukuma rajons 15 712 0,2433 2 359 0,1040 Jaunpils novads
Viesatu pagasts Tukuma rajons 5 237 0,0811 455 0,0201 Jaunpils novads
Ābeļu pagasts Jēkabpils rajons 12 667 0,1961 1 007 0,0444 Jēkabpils novads
Dignājas pagasts Jēkabpils rajons 8 344 0,1292 586 0,0258 Jēkabpils novads
Dunavas pagasts Jēkabpils rajons 12 420 0,1923 785 0,0346   Jēkabpils novads
Kalna pagasts Jēkabpils rajons 17 310 0,2680 714 0,0315 Jēkabpils novads
Leimaņu pagasts Jēkabpils rajons 10 173 0,1575 564 0,0249 Jēkabpils novads
Rubenes pagasts Jēkabpils rajons 18 222 0,2821 1 209 0,0533 Jēkabpils novads
Zasas pagasts Jēkabpils rajons 11 462 0,1775 1 005 0,0443 Jēkabpils novads
Elejas pagasts Jelgavas rajons 6 616 0,1024 2 544 0,1122 Jelgavas novads
Glūdas pagasts Jelgavas rajons 10 374 0,1606 2 995 0,1321 Jelgavas novads
Jaunsvirlaukas pagasts Jelgavas rajons 12 340 0,1911 3 258 0,1437 Jelgavas novads
Kalnciems ar lauku teritoriju Jelgavas rajons 2 270 0,0351 2 528 0,1115 Jelgavas novads
Lielplatones pagasts Jelgavas rajons 4 991 0,0773 863 0,0381 Jelgavas novads
Līvbērzes pagasts Jelgavas rajons 14 644 0,2267 2 381 0,1050 Jelgavas novads
Platones pagasts Jelgavas rajons 8 686 0,1345 1 680 0,0741 Jelgavas novads
Sesavas pagasts Jelgavas rajons 9 913 0,1535 1 872 0,0825 Jelgavas novads
Svētes pagasts Jelgavas rajons 5 922 0,0917 1 827 0,0806 Jelgavas novads
Valgundes novads Jelgavas rajons 21 044 0,3258 2 122 0,0936 Agrākais Valgundes pagasts Jelgavas novads
Vilces pagasts Jelgavas rajons 12 717 0,1969 1 783 0,0786 Jelgavas novads
Vircavas pagasts Jelgavas rajons 10 112 0,1566 1 707 0,0753 Jelgavas novads
Zaļenieku pagasts Jelgavas rajons 12 283 0,1902 1 713 0,0755 Jelgavas novads
Kandavas novads Tukuma rajons 38 039 0,5889 8 304 0,3662 1996.gadā apvienoti Kandava, Kandavas pagasts, Cēres pagasts, 1997.gadā pievienoti Matkules pagasts, Zemītes pagasts Kandavas novads
Vānes pagasts Tukuma rajons 16 639 0,2576 1 103 0,0486 Kandavas novads
Zantes pagasts Tukuma rajons 9 613 0,1488 658 0,0290 Kandavas novads
Goliševas pagasts Ludzas rajons 7 942 0,1230 480 0,0212 Kārsavas novads
Kārsava Ludzas rajons 400 0,0062 2 441 0,1076 Kārsavas novads
Malnavas pagasts Ludzas rajons 16 371 0,2535 1 492 0,0658 Kārsavas novads
Mērdzenes pagasts Ludzas rajons 8 951 0,1386 811 0,0358 Kārsavas novads
Mežvidu pagasts Ludzas rajons 12 493 0,1934 1 014 0,0447 Kārsavas novads
Salnavas pagasts Ludzas rajons 16 704 0,2586 893 0,0394 Kārsavas novads
Bebru pagasts Aizkraukles rajons 12 021 0,1861 1 297 0,0572 Kokneses novads
Iršu pagasts Aizkraukles rajons 6 982 0,1081 541 0,0239 Kokneses novads
Kokneses pagasts Aizkraukles rajons 17 063 0,2642 4 250 0,1874 Kokneses novads
Aulejas pagasts Krāslavas rajons 7 451 0,1154 665 0,0293 Krāslavas novads
Indras pagasts Krāslavas rajons 13 037 0,2018 1 326 0,0585 Krāslavas novads
Izvaltas pagasts Krāslavas rajons 7 138 0,1105 805 0,0355 Krāslavas novads
Kalniešu pagasts Krāslavas rajons 11 235 0,1739 901 0,0397 Krāslavas novads
Kaplavas pagasts Krāslavas rajons 12 540 0,1942 759 0,0335 Krāslavas novads
Kombuļu pagasts Krāslavas rajons 8 092 0,1253 705 0,0311 Krāslavas novads
Krāslavas novads Krāslavas rajons 6 675 0,1033 10 945 0,4826 Apvienoti Krāslavas pilsēta un Krāslavas pagasts Krāslavas novads
Piedrujas pagasts Krāslavas rajons 6 446 0,0998 614 0,0271 Krāslavas novads
Robežnieku pagasts Krāslavas rajons 12 750 0,1974 1 036 0,0457 Krāslavas novads
Skaistas pagasts Krāslavas rajons 11 712 0,1813 738 0,0325 Krāslavas novads
Ūdrīšu pagasts Krāslavas rajons 10 721 0,1660 1 749 0,0771 Krāslavas novads
Lēdurgas pagasts Limbažu rajons 16 269 0,2519 1 579 0,0696 Krimuldas novads
Krimuldas pagasts Rīgas rajons 17 628 0,2729 4 218 0,1860 Krimuldas novads
Atašienes pagasts Jēkabpils rajons 24 341 0,3769 770 0,0340 Krustpils novads
Krustpils pagasts Jēkabpils rajons 8 612 0,1333 992 0,0437 Krustpils novads
Kūku pagasts Jēkabpils rajons 11 450 0,1773 2 067 0,0911 Krustpils novads
Mežāres pagasts Jēkabpils rajons 14 283 0,2211 951 0,0419 Krustpils novads
Variešu pagasts Jēkabpils rajons 14 826 0,2295 1 266 0,0558 Krustpils novads
Vīpes pagasts Jēkabpils rajons 7 700 0,1192 788 0,0347 Krustpils novads
Ēdoles pagasts Kuldīgas rajons 14 449 0,2237 1 009 0,0445 Kuldīgas novads
Gudenieku pagasts Kuldīgas rajons 11 230 0,1739 767 0,0338 Kuldīgas novads
Īvandes pagasts Kuldīgas rajons 7 111 0,1101 415 0,0183 Kuldīgas novads
Kabiles pagasts Kuldīgas rajons 17 898 0,2771 883 0,0389 Kuldīgas novads
Kuldīga Kuldīgas rajons 1 300 0,0201 12 916 0,5695 Kuldīgas novads
Kurmāles pagasts Kuldīgas rajons 11 368 0,1760 2 238 0,0987 Kuldīgas novads
Laidu pagasts Kuldīgas rajons 11 498 0,1780 1 293 0,0570 Kuldīgas novads
Padures pagasts Kuldīgas rajons 11 312 0,1751 1 143 0,0504 Kuldīgas novads
Pelču pagasts Kuldīgas rajons 5 657 0,0876 1 078 0,0475 Kuldīgas novads
Rendas pagasts Kuldīgas rajons 26 335 0,4077 1 115 0,0492 Kuldīgas novads
Rumbas pagasts Kuldīgas rajons 22 593 0,3498 1 650 0,0728 Kuldīgas novads
Snēpeles pagasts Kuldīgas rajons 7 694 0,1191 824 0,0363 Kuldīgas novads
Turlavas pagasts Kuldīgas rajons 12 451 0,1928 985 0,0434 Kuldīgas novads
Vārmes pagasts Kuldīgas rajons 14 734 0,2281 1 135 0,0500 Kuldīgas novads
Birzgales pagasts Ogres rajons 29 398 0,4552 1 888 0,0832 Ķeguma novads
Ķeguma novads Ogres rajons 19 797 0,3065 4 498 0,1983 2002.gada oktobrī apvienoti Ķegums, Ķeguma lauku teritorija, Rembates pagasts Ķeguma novads
Baloži Rīgas rajons 650 0,0101 5 337 0,2353 Ķekavas novads
Daugmales pagasts Rīgas rajons 6 263 0,0970 1 094 0,0482 Ķekavas novads
Ķekavas pagasts Rīgas rajons 20 091 0,3111 14 527 0,6406 Ķekavas novads
Jumpravas pagasts Ogres rajons 8 744 0,1354 2 121 0,0935 Lielvārdes novads
Lēdmanes pagasts Ogres rajons 7 826 0,1212 1 438 0,0634 Lielvārdes novads
Lielvārdes novads Ogres rajons 6 050 0,0937 7 915 0,3490 Agrākā Lielvārdes pilsēta ar lauku teritoriju, pārdēvēta par novadu 2004.gada maijā Lielvārdes novads
Līgatne Cēsu rajons 700 0,0108 1 257 0,0554 Līgatnes novads
Līgatnes pagasts Cēsu rajons 16 056 0,2486 2 813 0,1240 Līgatnes novads
Katvaru pagasts Limbažu rajons 12 424 0,1924 1 379 0,0608 Limbažu novads
Limbaži Limbažu rajons 901 0,0139 8 619 0,3800 Limbažu novads
Limbažu pagasts Limbažu rajons 22 805 0,3531 2 476 0,1092 Limbažu novads
Pāles pagasts Limbažu rajons 14 630 0,2265 869 0,0383 Limbažu novads
Skultes pagasts Limbažu rajons 14 647 0,2268 2 075 0,0915 Limbažu novads
Umurgas pagasts Limbažu rajons 18 966 0,2936 1 241 0,0547 Limbažu novads
Vidrižu pagasts Limbažu rajons 10 262 0,1589 1 603 0,0707 Limbažu novads
Viļķenes pagasts Limbažu rajons 22 450 0,3476 1 475 0,0650 Limbažu novads
Jersikas pagasts Preiļu rajons 11 396 0,1764 1 076 0,0474 Līvānu novads
Līvānu novads Preiļu rajons 30 544 0,4729 11 596 0,5113 1999.gada septembrī apvienoti Līvāni, Rožupes un Turku pagasti Līvānu novads
Rudzātu pagasts Preiļu rajons 12 487 0,1933 924 0,0407 Līvānu novads
Sutru pagasts Preiļu rajons 7 798 0,1207 708 0,0312 Līvānu novads
Lubānas novads Madonas rajons 34 694 0,5372 2 884 0,1272 2007.gada oktobrī apvienots Indrānu pagasts un Lubāna Lubānas novads
Briģu pagasts Ludzas rajons 12 481 0,1932 719 0,0317 Ludzas novads
Cirmas pagasts Ludzas rajons 8 700 0,1347 774 0,0341 Ludzas novads
Isnaudas pagasts Ludzas rajons 11 546 0,1788 1 172 0,0517 Ludzas novads
Istras pagasts Ludzas rajons 16 402 0,2539 840 0,0370 Ludzas novads
Ludza Ludzas rajons 1 053 0,0163 9 679 0,4268 Ludzas novads
Nirzas pagasts Ludzas rajons 9 211 0,1426 518 0,0228 Ludzas novads
Ņukšu pagasts Ludzas rajons 6 852 0,1061 514 0,0227 Ludzas novads
Pildas pagasts Ludzas rajons 11 811 0,1829 714 0,0315 Ludzas novads
Pureņu pagasts Ludzas rajons 5 957 0,0922 452 0,0199 Ludzas novads
Rundēnu pagasts Ludzas rajons 12 467 0,1930 631 0,0278 Ludzas novads
Aronas pagasts Madonas rajons 14 974 0,2318 1 598 0,0705 Madonas novads
Barkavas pagasts Madonas rajons 18 791 0,2909 1 513 0,0667 Madonas novads
Bērzaunes pagasts Madonas rajons 11 731 0,1816 1 750 0,0772 Madonas novads
Dzelzavas pagasts Madonas rajons 12 283 0,1902 1 286 0,0567 Madonas novads
Kalsnavas pagasts Madonas rajons 14 715 0,2278 2 038 0,0899 Madonas novads
Lazdonas pagasts Madonas rajons 2 226 0,0345 754 0,0332 Madonas novads
Liezēres pagasts Madonas rajons 25 496 0,3947 1 488 0,0656 Madonas novads
Ļaudonas pagasts Madonas rajons 20 449 0,3166 1 530 0,0675 Madonas novads
Madona Madonas rajons 1 050 0,0163 8 879 0,3915 Madonas novads
Mārcienas pagasts Madonas rajons 8 975 0,1390 1 133 0,0500 Madonas novads
Mētrienas pagasts Madonas rajons 14 025 0,2171 811 0,0358 Madonas novads
Ošupes pagasts Madonas rajons 22 430 0,3473 1 216 0,0536 Madonas novads
Praulienas pagasts Madonas rajons 19 789 0,3064 1 777 0,0784 Madonas novads
Sarkaņu pagasts Madonas rajons 16 731 0,2590 1 625 0,0717 Madonas novads
Vestienas pagasts Madonas rajons 11 681 0,1809 741 0,0327 Madonas novads
Mālpils pagasts Rīgas rajons 22 091 0,3420 4 103 0,1809 Mālpils novads
Mārupes pagasts Rīgas rajons 10 391 0,1609 13 918 0,6137 Mārupes novads
Mazsalaca ar lauku teritoriju Valmieras rajons 7 800 0,1208 2 213 0,0976 Mazsalacas novads
Ramatas pagasts Valmieras rajons 17 136 0,2653 515 0,0227 Mazsalacas novads
Sēļu pagasts Valmieras rajons 6 151 0,0952 484 0,0213 Mazsalacas novads
Skaņkalnes pagasts Valmieras rajons 11 208 0,1735 828 0,0365 Mazsalacas novads
Ķoņu pagasts Valmieras rajons 8 826 0,1366 777 0,0343 Naukšēnu novads
Naukšēnu pagasts Valmieras rajons 19 234 0,2978 1 543 0,0680 Naukšēnu novads
Mazzalves pagasts Aizkraukles rajons 20 942 0,3242 1 261 0,0556 Neretas novads
Neretas pagasts Aizkraukles rajons 12 566 0,1946 1 881 0,0829 Neretas novads
Pilskalnes pagasts (A) Aizkraukles rajons 9 981 0,1545 508 0,0224 Neretas novads
Zalves pagasts Aizkraukles rajons 21 024 0,3255 774 0,0341 Neretas novads
Nīcas pagasts Liepājas rajons 23 032 0,3566 2 919 0,1287 Nīcas novads
Otaņķu pagasts Liepājas rajons 12 048 0,1865 976 0,0430 Nīcas novads
Krapes pagasts Ogres rajons 7 269 0,1125 787 0,0347 Ogres novads
Ķeipenes pagasts Ogres rajons 8 720 0,1350 1 186 0,0523 Ogres novads
Lauberes pagasts Ogres rajons 8 029 0,1243 780 0,0344 Ogres novads
Madlienas pagasts Ogres rajons 16 796 0,2600 1 989 0,0877 Ogres novads
Mazozolu pagasts Ogres rajons 9 700 0,1502 641 0,0283 Ogres novads
Meņģeles pagasts Ogres rajons 8 975 0,1390 662 0,0292 Ogres novads
Ogres novads Ogres rajons 11 031 0,1708 29 975 1,3217 2002.gada oktobrī apvienoti Ogre un Ogresgala pagasts Ogres novads
Suntažu pagasts Ogres rajons 16 050 0,2485 2 138 0,0943 Ogres novads
Taurupes pagasts Ogres rajons 12 642 0,1957 947 0,0418 Ogres novads
Olaine Rīgas rajons 682 0,0106 12 723 0,5610 Olaines novads
Olaines pagasts Rīgas rajons 28 953 0,4483 7 372 0,3251 Olaines novads
Ozolnieku novads Jelgavas rajons 12 922 0,2001 8 388 0,3699 2003.gada jūlijā apvienoti Cenu pagasts un Ozolnieku pagasts Ozolnieku novads
Sidrabenes pagasts Jelgavas rajons 15 688 0,2429 1 841 0,0812 Ozolnieku novads
Raiskuma pagasts Cēsu rajons 17 543 0,2716 1 722 0,0759 Pārgaujas novads
Stalbes pagasts Cēsu rajons 15 991 0,2476 1 315 0,0580 Pārgaujas novads
Straupes pagasts Cēsu rajons 15 216 0,2356 1 474 0,0650 Pārgaujas novads
Sakas novads Liepājas rajons 32 429 0,5021 1 745 0,0769 2004.gada novembrī apvienoti Sakas pagasts un Pāvilosta Pāvilostas novads
Vērgales pagasts Liepājas rajons 19 064 0,2952 1 514 0,0668 Pāvilostas novads
Aiviekstes pagasts Aizkraukles rajons 14 484 0,2242 942 0,0415 Pļaviņu novads
Klintaines pagasts Aizkraukles rajons 9 413 0,1457 885 0,0390 Pļaviņu novads
Pļaviņas Aizkraukles rajons 700 0,0108 3 676 0,1621 Pļaviņu novads
Vietalvas pagasts Aizkraukles rajons 13 043 0,2019 950 0,0419 Pļaviņu novads
Pelēču pagasts Preiļu rajons 8 420 0,1304 855 0,0377 Preiļu novads
Preiļu novads Preiļu rajons 15 781 0,2443 10 012 0,4415 2000.gada oktobrī apvienoti Preiļi, Preiļu pagasts, Aizkalnes pagasts Preiļu novads
Saunas pagasts Preiļu rajons 12 241 0,1895 1 113 0,0491 Preiļu novads
Bunkas pagasts Liepājas rajons 11 085 0,1716 1 044 0,0460 Priekules novads
Gramzdas pagasts Liepājas rajons 8 470 0,1311 778 0,0343 Priekules novads
Kalētu pagasts Liepājas rajons 7 978 0,1235 736 0,0325 Priekules novads
Priekule Liepājas rajons 540 0,0084 2 478 0,1093 Priekules novads
Priekules pagasts Liepājas rajons 15 280 0,2366 706 0,0311 Priekules novads
Virgas pagasts Liepājas rajons 8 621 0,1335 947 0,0418 Priekules novads
Liepas pagasts Cēsu rajons 7 430 0,1150 3 170 0,1398 Priekuļu novads
Mārsnēnu pagasts Cēsu rajons 6 918 0,1071 880 0,0388 Priekuļu novads
Priekuļu pagasts Cēsu rajons 9 837 0,1523 4 808 0,2120 Priekuļu novads
Veselavas pagasts Cēsu rajons 5 952 0,0922 699 0,0308 Priekuļu novads
Drustu pagasts Cēsu rajons 15 675 0,2427 999 0,0440 Raunas novads
Raunas pagasts Cēsu rajons 15 236 0,2359 3 116 0,1374 Raunas novads
Daugavpils Daugavpils 7 250 0,1122 104 870 4,6241 Republikas pilsēta
Jēkabpils Jēkabpils rajons 2 300 0,0356 26 578 1,1719 Republikas pilsēta
Jelgava Jelgava 6 000 0,0929 65 630 2,8939 Republikas pilsēta
Jūrmala Jūrmala 10 000 0,1548 56 069 2,4723 Republikas pilsēta
Liepāja Liepāja 6 037 0,0935 85 149 3,7546 Republikas pilsēta
Rēzekne Rēzekne 1 800 0,0279 35 625 1,5708 Republikas pilsēta
Rīga Rīga 30 370 0,4702 715 978 31,5703 Republikas pilsēta
Valmiera Valmieras rajons 1 818 0,0281 27 453 1,2105 Republikas pilsēta
Ventspils Ventspils 5 540 0,0858 43 088 1,8999 Republikas pilsēta
Audriņu pagasts Rēzeknes rajons 6 690 0,1036 1 254 0,0553 Rēzeknes novads
Bērzgales pagasts Rēzeknes rajons 5 528 0,0856 708 0,0312 Rēzeknes novads
Čornajas pagasts Rēzeknes rajons 15 090 0,2336 1 424 0,0628 Rēzeknes novads
Dricānu pagasts Rēzeknes rajons 10 328 0,1599 1 107 0,0488 Rēzeknes novads
Feimaņu pagasts Rēzeknes rajons 13 522 0,2094 1 001 0,0441 Rēzeknes novads
Gaigalavas pagasts Rēzeknes rajons 19 263 0,2982 1 086 0,0479 Rēzeknes novads
Griškānu pagasts Rēzeknes rajons 7 678 0,1189 2 000 0,0882 Rēzeknes novads
Ilzeskalna pagasts Rēzeknes rajons 7 873 0,1219 891 0,0393 Rēzeknes novads
Kantinieku pagasts Rēzeknes rajons 5 786 0,0896 594 0,0262 Rēzeknes novads
Kaunatas pagasts Rēzeknes rajons 16 994 0,2631 1 374 0,0606 Rēzeknes novads
Lendžu pagasts Rēzeknes rajons 6 463 0,1001 780 0,0344 Rēzeknes novads
Lūznavas pagasts Rēzeknes rajons 7 419 0,1149 1 127 0,0497 Rēzeknes novads
Mākoņkalna pagasts Rēzeknes rajons 16 284 0,2521 733 0,0323 Rēzeknes novads
Maltas pagasts Rēzeknes rajons 8 983 0,1391 3 306 0,1458 Rēzeknes novads
Nagļu pagasts Rēzeknes rajons 13 827 0,2141 574 0,0253 Rēzeknes novads
Nautrēnu pagasts Rēzeknes rajons 15 690 0,2429 1 360 0,0600 1998.gadā pievienots agrākais Ludzas rajona Miglinieku pagasts (6700 ha) Rēzeknes novads
Ozolaines pagasts Rēzeknes rajons 8 043 0,1245 2 018 0,0890 Rēzeknes novads
Ozolmuižas pagasts Rēzeknes rajons 4 900 0,0759 1 081 0,0477 Rēzeknes novads
Pušas pagasts Rēzeknes rajons 8 081 0,1251 513 0,0226 Rēzeknes novads
Rikavas pagasts Rēzeknes rajons 8 217 0,1272 882 0,0389 Rēzeknes novads
Sakstagala pagasts Rēzeknes rajons 9 295 0,1439 1 639 0,0723 Rēzeknes novads
Silmalas pagasts Rēzeknes rajons 19 473 0,3015 3 240 0,1429 Rēzeknes novads
Stoļerovas pagasts Rēzeknes rajons 6 162 0,0954 751 0,0331 Rēzeknes novads
Stružānu pagasts Rēzeknes rajons 3 781 0,0585 960 0,0423 Rēzeknes novads
Vērēmu pagasts Rēzeknes rajons 7 030 0,1088 1 750 0,0772 Rēzeknes novads
Riebiņu novads Preiļu rajons 62 960 0,9748 6 344 0,2797 2004.gada novembrī apvienoti Galēnu, Riebiņu, Rušonu, Silajāņu, Sīļukalna, Stabulnieku pagasti Riebiņu novads
Rojas novads Talsu rajons 30 948 0,4792 6 285 0,2771 Apvienoti Rojas pagasts un Mērsraga pagasts Rojas novads
Ropažu novads Rīgas rajons 32 203 0,4986 6 825 0,3009 Pagasts pārdēvēts par novadu 2004.gada novembrī Ropažu novads
Dunikas pagasts Liepājas rajons 21 051 0,3259 745 0,0328 Rucavas novads
Rucavas pagasts Liepājas rajons 23 805 0,3686 1 269 0,0560 Rucavas novads
Lazdukalna pagasts Balvu rajons 19 443 0,3010 1 049 0,0463 Rugāju novads
Rugāju pagasts Balvu rajons 31 763 0,4918 1 632 0,0720 Rugāju novads
Ipiķu pagasts Valmieras rajons 6 743 0,1044 286 0,0126 Rūjienas novads
Jeru pagasts Valmieras rajons 12 479 0,1932 1 440 0,0635 Rūjienas novads
Lodes pagasts Valmieras rajons 6 382 0,0988 392 0,0173 Rūjienas novads
Rūjiena Valmieras rajons 780 0,0121 3 444 0,1519 Rūjienas novads
Vilpulkas pagasts Valmieras rajons 8 847 0,1370 703 0,0310 Rūjienas novads
Rundāles pagasts Bauskas rajons 9 144 0,1416 2 239 0,0987 Rundāles novads
Svitenes pagasts Bauskas rajons 5 815 0,0900 975 0,0430 Rundāles novads
Viesturu pagasts Bauskas rajons 8 155 0,1263 1 166 0,0514 Rundāles novads
Ainaži ar lauku teritoriju Limbažu rajons 15 500 0,2400 1 563 0,0689 Salacgrīvas novads
Liepupes pagasts Limbažu rajons 15 788 0,2444 2 266 0,0999 Salacgrīvas novads
Salacgrīva ar lauku teritoriju Limbažu rajons 32 510 0,5033 5 760 0,2540 1998.gadā pievienots Salacas pagasts Salacgrīvas novads
Salas pagasts (J) Jēkabpils rajons 19 639 0,3041 3 337 0,1471 Salas novads
Sēlpils pagasts Jēkabpils rajons 12 170 0,1884 1 076 0,0474 Salas novads
Salaspils novads Rīgas rajons 12 688 0,1964 22 834 1,0068 Pagasts pārdēvēts par novadu 2004.gada novembrī Salaspils novads
Ezeres pagasts Saldus rajons 9 701 0,1502 1 361 0,0600 Saldus novads
Jaunauces pagasts Saldus rajons 8 338 0,1291 469 0,0207 Saldus novads
Jaunlutriņu pagasts Saldus rajons 11 627 0,1800 942 0,0415 Saldus novads
Kursīšu pagasts Saldus rajons 17 086 0,2645 965 0,0426 Saldus novads
Lutriņu pagasts Saldus rajons 9 067 0,1404 1 424 0,0628 Saldus novads
Nīgrandes pagasts Saldus rajons 9 742 0,1508 1 688 0,0744 Saldus novads
Novadnieku pagasts Saldus rajons 10 884 0,1685 1 918 0,0846 Saldus novads
Pampāļu pagasts Saldus rajons 12 224 0,1893 824 0,0363 Saldus novads
Rubas pagasts Saldus rajons 8 680 0,1344 970 0,0428 Saldus novads
Saldus Saldus rajons 1 010 0,0156 12 427 0,5480 Saldus novads
Saldus pagasts Saldus rajons 4 208 0,0652 1 704 0,0751 Saldus novads
Šķēdes pagasts Saldus rajons 8 795 0,1362 745 0,0328 Saldus novads
Vadakstes pagasts Saldus rajons 7 208 0,1116 523 0,0231 Saldus novads
Zaņas pagasts Saldus rajons 8 724 0,1351 822 0,0362 Saldus novads
Zirņu pagasts Saldus rajons 20 514 0,3176 1 775 0,0783 Saldus novads
Zvārdes pagasts Saldus rajons 20 521 0,3177 390 0,0172 Saldus novads
Saulkrasti ar lauku teritoriju Rīgas rajons 4 650 0,0720 6 079 0,2680 Saulkrastu novads
Sējas novads Rīgas rajons 22 790 0,3528 2 459 0,1084 Sējas novads
Allažu pagasts Rīgas rajons 15 642 0,2422 1 936 0,0854 Siguldas novads
Siguldas novads Rīgas rajons 20 340 0,3149 15 612 0,6884 2003.gada maijā apvienoti Sigulda, Mores pag. un Siguldas pag. Siguldas novads
Skrīveru pagasts Aizkraukles rajons 10 543 0,1632 4 120 0,1817 Skrīveru novads
Nīkrāces pagasts Kuldīgas rajons 13 051 0,2021 722 0,0318 Skrundas novads
Raņķu pagasts Kuldīgas rajons 4 648 0,0720 516 0,0228 Skrundas novads
Rudbāržu pagasts Kuldīgas rajons 11 042 0,1710 1 100 0,0485 Skrundas novads
Skrunda ar lauku teritoriju Kuldīgas rajons 26 581 0,4115 3 722 0,1641 Skrundas novads
Bilskas pagasts Valkas rajons 16 108 0,2494 1 405 0,0620 Smiltenes novads
Blomes pagasts Valkas rajons 7 594 0,1176 1 030 0,0454 Smiltenes novads
Brantu pagasts Valkas rajons 8 247 0,1277 668 0,0295 Smiltenes novads
Grundzāles pagasts Valkas rajons 12 954 0,2006 996 0,0439 Smiltenes novads
Launkalnes pagasts Valkas rajons 22 196 0,3436 1 284 0,0566 Smiltenes novads
Palsmanes pagasts Valkas rajons 9 953 0,1541 1 025 0,0452 Smiltenes novads
Smiltene Valkas rajons 780 0,0121 5 809 0,2561 Smiltenes novads
Smiltenes pagasts Valkas rajons 6 896 0,1068 1 196 0,0527 Smiltenes novads
Variņu pagasts Valkas rajons 10 052 0,1556 959 0,0423 Smiltenes novads
Stopiņu novads Rīgas rajons 5 350 0,0828 9 564 0,4217 Pagasts pārdēvēts par novadu 2004.gada novembrī Stopiņu novads
Jērcēnu pagasts Valkas rajons 7 670 0,1188 552 0,0243 Strenču novads
Plāņu pagasts Valkas rajons 21 865 0,3385 737 0,0325 Strenču novads
Seda ar lauku teritoriju Valkas rajons 7 500 0,1161 1 601 0,0706 Strenču novads
Strenči Valkas rajons 570 0,0088 1 393 0,0614 Strenču novads
Balgales pagasts Talsu rajons 7 478 0,1158 960 0,0423 Talsu novads
Ģibuļu pagasts Talsu rajons 32 020 0,4958 2 521 0,1112 Talsu novads
Īves pagasts Talsu rajons 7 068 0,1094 558 0,0246 Talsu novads
Ķūļciema pagasts Talsu rajons 6 764 0,1047 505 0,0223 Talsu novads
Laidzes pagasts Talsu rajons 7 412 0,1148 1 870 0,0825 Talsu novads
Laucienes pagasts Talsu rajons 18 029 0,2791 1 885 0,0831 Talsu novads
Lībagu pagasts Talsu rajons 14 388 0,2228 2 131 0,0940 Talsu novads
Lubes pagasts Talsu rajons 8 344 0,1292 601 0,0265 Talsu novads
Sabiles novads Talsu rajons 16 482 0,2552 3 156 0,1392 2000.gada augustā apvienots Abavas pagasts un Sabile Talsu novads
Stende Talsu rajons 500 0,0077 1 928 0,0850 Talsu novads
Strazdes pagasts Talsu rajons 4 233 0,0655 466 0,0205 Talsu novads
Talsi Talsu rajons 800 0,0124 11 362 0,5010 Talsu novads
Valdemārpils ar lauku teritoriju Talsu rajons 13 760 0,2130 2 647 0,1167 Talsu novads
Valdgales pagasts Talsu rajons 20 526 0,3178 1 460 0,0644 Talsu novads
Vandzenes pagasts Talsu rajons 14 586 0,2258 1 836 0,0810 Talsu novads
Virbu pagasts Talsu rajons 3 954 0,0612 990 0,0437 Talsu novads
Tērvetes novads Dobeles rajons 22 383 0,3465 4 177 0,1842 2002.gada decembrī apvienoti Augstkalnes, Bukaišu, Tērvetes pagasti Tērvetes novads
Degoles pagasts Tukuma rajons 6 745 0,1044 748 0,0330 Tukuma novads
Džūkstes pagasts Tukuma rajons 18 436 0,2854 1 657 0,0731 Tukuma novads
Irlavas pagasts Tukuma rajons 11 399 0,1765 1 606 0,0708 Tukuma novads
Jaunsātu pagasts Tukuma rajons 9 510 0,1472 1 130 0,0498 Tukuma novads
Lestenes pagasts Tukuma rajons 8 386 0,1298 736 0,0325 Tukuma novads
Pūres pagasts Tukuma rajons 10 225 0,1583 1 602 0,0706 Tukuma novads
Sēmes pagasts Tukuma rajons 14 541 0,2251 1 386 0,0611 Tukuma novads
Slampes pagasts Tukuma rajons 15 510 0,2401 2 193 0,0967 Tukuma novads
Tukums Tukuma rajons 1 290 0,0200 20 080 0,8854 Tukuma novads
Tumes pagasts Tukuma rajons 11 182 0,1731 1 884 0,0831 Tukuma novads
Zentenes pagasts Tukuma rajons 12 220 0,1892 597 0,0263 Tukuma novads
Embūtes pagasts Liepājas rajons 11 761 0,1821 428 0,0189 Vaiņodes novads
Vaiņodes pagasts Liepājas rajons 18 973 0,2937 2 551 0,1125 Vaiņodes novads
Ērģemes pagasts Valkas rajons 17 883 0,2769 1 014 0,0447 Valkas novads
Kārķu pagasts Valkas rajons 12 418 0,1923 755 0,0333 Valkas novads
Valka Valkas rajons 1 436 0,0222 6 164 0,2718 Valkas novads
Valkas pagasts Valkas rajons 27 984 0,4333 1 472 0,0649 Valkas novads
Vijciema pagasts Valkas rajons 14 193 0,2197 776 0,0342 Valkas novads
Zvārtavas pagasts Valkas rajons 16 981 0,2629 499 0,0220 Valkas novads
Bērzaines pagasts Valmieras rajons 5 536 0,0857 648 0,0286 Valmieras novads
Dikļu pagasts Valmieras rajons 15 660 0,2425 1 259 0,0555 Valmieras novads
Kocēnu pagasts Valmieras rajons 18 481 0,2861 3 135 0,1382 Valmieras novads
Vaidavas pagasts Valmieras rajons 7 189 0,1113 1 121 0,0494 Valmieras novads
Zilākalna pagasts Valmieras rajons 2 941 0,0455 874 0,0385 Valmieras novads
Murmastienes pagasts Madonas rajons 17 451 0,2702 866 0,0382 Varakļānu novads
Varakļāni Madonas rajons 533 0,0083 2 105 0,0928 Varakļānu novads
Varakļānu pagasts Madonas rajons 9 917 0,1535 971 0,0428 Varakļānu novads
Vārkavas novads Preiļu rajons 20 949 0,3243 1 739 0,0767 2002.gada februārī apvienoti Upmalas un Rožkalnu pagasti Vārkavas novads
Vārkavas pagasts Preiļu rajons 7 858 0,1217 677 0,0299 Vārkavas novads
Dzērbenes pagasts Cēsu rajons 12 456 0,1929 1 017 0,0448 Vecpiebalgas novads
Inešu pagasts Cēsu rajons 8 774 0,1358 763 0,0336 Vecpiebalgas novads
Kaives pagasts Cēsu rajons 11 762 0,1821 418 0,0184 Vecpiebalgas novads
Taurenes pagasts Cēsu rajons 10 241 0,1586 993 0,0438 Vecpiebalgas novads
Vecpiebalgas pagasts Cēsu rajons 11 017 0,1706 1 590 0,0701 Vecpiebalgas novads
Kurmenes pagasts Aizkraukles rajons 11 196 0,1733 780 0,0344 Vecumnieku novads
Valles pagasts Aizkraukles rajons 17 893 0,2770 1 140 0,0503 Vecumnieku novads
Bārbeles pagasts Bauskas rajons 9 765 0,1512 923 0,0407 Vecumnieku novads
Skaistkalnes pagasts Bauskas rajons 10 614 0,1643 1 358 0,0599 Vecumnieku novads
Stelpes pagasts Bauskas rajons 6 838 0,1059 991 0,0437 Vecumnieku novads
Vecumnieku pagasts Bauskas rajons 28 088 0,4349 4 717 0,2080 Vecumnieku novads
Ances pagasts Ventspils rajons 39 778 0,6159 732 0,0323 Ventspils novads
Jūrkalnes pagasts Ventspils rajons 9 959 0,1542 368 0,0162 Ventspils novads
Piltene ar lauku teritoriju Ventspils rajons 20 206 0,3128 1 683 0,0742 Ventspils novads
Popes pagasts Ventspils rajons 16 775 0,2597 1 148 0,0506 Ventspils novads
Puzes pagasts Ventspils rajons 20 728 0,3209 1 027 0,0453 Ventspils novads
Tārgales pagasts Ventspils rajons 36 419 0,5639 1 977 0,0872 Ventspils novads
Ugāles pagasts Ventspils rajons 29 224 0,4525 2 520 0,1111 Ventspils novads
Usmas pagasts Ventspils rajons 21 951 0,3399 610 0,0269 Ventspils novads
Užavas pagasts Ventspils rajons 12 552 0,1943 604 0,0266 Ventspils novads
Vārves pagasts Ventspils rajons 12 544 0,1942 1 974 0,0870 Ventspils novads
Ziru pagasts Ventspils rajons 15 380 0,2381 565 0,0249 Ventspils novads
Zlēku pagasts Ventspils rajons 10 716 0,1659 587 0,0259 Ventspils novads
Elkšņu pagasts Jēkabpils rajons 13 905 0,2153 603 0,0266 Viesītes novads
Rites pagasts Jēkabpils rajons 9 722 0,1505 703 0,0310 Viesītes novads
Saukas pagasts Jēkabpils rajons 9 861 0,1527 718 0,0317 Viesītes novads
Viesīte ar lauku teritoriju Jēkabpils rajons 31 565 0,4887 2 677 0,1180 Viesītes novads
Kupravas pagasts Balvu rajons 370 0,0057 502 0,0221 Viļakas novads
Medņevas pagasts Balvu rajons 9 928 0,1537 803 0,0354 Viļakas novads
Susāju pagasts Balvu rajons 19 810 0,3067 869 0,0383 Viļakas novads
Šķilbēnu pagasts Balvu rajons 9 655 0,1495 1 292 0,0570 Viļakas novads
Vecumu pagasts Balvu rajons 12 480 0,1932 685 0,0302 Viļakas novads
Viļaka Balvu rajons 640 0,0099 1 567 0,0691 Viļakas novads
Žīguru pagasts Balvu rajons 11 096 0,1718 835 0,0368 Viļakas novads
Dekšāres pagasts Rēzeknes rajons 19 284 0,2986 935 0,0412 Viļānu novads
Sokolku pagasts Rēzeknes rajons 5 673 0,0878 857 0,0378 Viļānu novads
Viļāni Rēzeknes rajons 500 0,0077 3 556 0,1568 Viļānu novads
Viļānu pagasts Rēzeknes rajons 12 055 0,1866 1 901 0,0838 Viļānu novads
Lauderu pagasts Ludzas rajons 7 502 0,1161 424 0,0187 Zilupes novads
Pasienes pagasts Ludzas rajons 12 036 0,1863 703 0,0310 Zilupes novads
Zilupes novads Ludzas rajons 11 379 0,1762 2 674 0,1179 2002.gada decembrī apvienots Zaļesjes pagasts un Zilupe Zilupes novads
Kopā:6 463 4131002 267 886100

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru