Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: 56°26'06,7'' Z 24°03'20,2'' A Google Maps
Nr:217        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Kapu arhitektūras pieminekļi
Adrese:(Bauskas rajons), Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Mežotnes muižas parkā, aiz dīķiem
Kondīcija:Laba
Vērtība:Arhitektūra, vēsture
Aizsardzības statuss:Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 6174 - viss muižas komplekss kopā ar parku.

 

Līdzās dīķim Mežotnes parkā atrodas zemā, mūrētā atbalsta sienā iestiprināts, augsts akmens krusts, uz kura vācu valodā rakstīts - "HIER RUHEN 7 TAPFERE RUSSEN AUG 1915" - "Šeit dus 7 drosmīgi krievi - 1915.gada augusts".

Saskaņā ar agrāko vietējo iedzīvotāju nostāstiem septiņi vietējie iedzīvotāji - latvieši, mežotnieši, nevis krievi - šajā krastā aizstāvējās līdz nāvei, nelaizdami pāri Lielupei vāciešus. Kad beidzot vācieši tikuši pāri Lielupei, viņi atraduši mirušos kareivjus un apbedījuši tos kopējā kapā, uz kura vēlāk uzlikts krusts. Vācu armijā visus Krievijas armijā karojošos uzskatīja par krieviem.

Netālu atrodas no Mežotnes kapiem pārvestais A.Zalcmaņa kapa piemineklis.

Attēli

I pasaules kara piemineklis Mežotnes parkā

I pasaules kara piemineklis Mežotnes parkā.
2004.04.20.

I pasaules kara piemineklis Mežotnes parkā

I pasaules kara piemineklis Mežotnes parkā.
2007.09.20.


 

Saistītie pieminekļi

  1. Mežotnes muižas parks

 

Izmantotie informācijas avoti

  1. Janele I. Vecie lauku parki. Rīga, 1980.
  2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājas lapa http://www.mantojums.lv, apmeklēta 2009. gada 26. septembrī

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru