Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Čortoks, skats caur mežu

Čortoks, skats caur mežu
2008.07.05.

Platība:228 773 ha
Platība % no Latvijas platības:3,542 %
Iedzīvotāju skaits:32 148
Iedzīvotāju skaits % no Latvijas iedzīvotāju skaita:1,42%

 

Rajons sastāvēja no šādiem pagastiem un pilsētām:

Nosaukums Aprakstīto pieminekļu skaits Iedzīvotāji, 01.01.2009. Platība (ha) Kur iekļauts? Piezīmes
Andrupenes pagasts 0 1 411 13 620 Dagdas novads -
Andzeļu pagasts 0 706 6 596 Dagdas novads -
Asūnes pagasts 0 595 7 769 Dagdas novads -
Aulejas pagasts 0 665 7 451 Krāslavas novads -
Bērziņu pagasts 0 475 9 809 Dagdas novads -
Dagda 0 2 531 300 Dagdas novads -
Dagdas pagasts 0 870 5 713 Dagdas novads -
Ezernieku pagasts 0 945 12 858 Dagdas novads -
Grāveru pagasts 0 604 6 535 Aglonas novads -
Indras pagasts 0 1 326 13 037 Krāslavas novads -
Izvaltas pagasts 0 805 7 138 Krāslavas novads -
Kalniešu pagasts 0 901 11 235 Krāslavas novads -
Kaplavas pagasts 0 759 12 540 Krāslavas novads -
Kastuļinas pagasts 0 953 12 004 Aglonas novads -
Kombuļu pagasts 0 705 8 092 Krāslavas novads -
Konstantinovas pagasts 0 623 7 912 Dagdas novads -
Krāslavas novads 0 10 945 6 675 Krāslavas novads 2001.gada decembrī apvienoti Krāslava un Krāslavas pagasts
Ķepovas pagasts 0 282 5 750 Dagdas novads -
Piedrujas pagasts 0 614 6 446 Krāslavas novads -
Robežnieku pagasts 0 1 036 12 750 Krāslavas novads -
Skaistas pagasts 0 738 11 712 Krāslavas novads -
Svariņu pagasts 0 467 9 216 Dagdas novads -
Šķaunes pagasts 0 658 12 367 Dagdas novads -
Šķeltovas pagasts 1 785 7 527 Aglonas novads -
Ūdrīšu pagasts 0 1 749 10 721 Krāslavas novads -

 

Rajons pastāvēja līdz 2008.gada decembra administratīvi teritoriālajai reformai.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru