Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Vispārējs apraksts

Bīlavu Velna laiva

Saulriets pie noslēpumainās Bīlavu Velna laivas.
25.08.2007.

Paradoksālā kārtā par aizvēstures cilvēku dzīvi mēs bieži vien vairāk uzzinām nevis no viņu dzīves vietām bet gan no viņu pēcnāves atdusas vietām. Šī iemesla dēļ seno cilvēku apbedījumi ir vērtīgs arheoloģiskais piemineklis un šādu apbedījumu vietas tiek apzinātas un reģistrētas. Kultūrvēsturiskā vērtība piemīt arī viduslaiku kapu vietām un arī tās tiek izskatītas par pieminekļiem.

Parasti kapi ir lielākās vai mazākās grupās - šādas aizvēsturisku kapu grupas sauc par kapulaukiem, vēlāku laiku kapu grupas - par kapsētām. Tomēr sastopami arī atsevišķi apbedījumi, kas nav daļa no lielākas grupas.

Dažādos laika periodos un dažādās kultūrās apbedīšanas tradīcijas atšķīrās. Senatnē daudzas kultūras mirušajiem līdzi uz aizsauli deva dažādas lietas - gan sadzīves priekšmetus, gan greznumlietas. Šie priekšmeti ir vērtīgs atradums, kas ļauj spriest par apbedījuma senumu, mirušā piederību noteiktai kultūrai un daudzām citām lietām. Par daudz ko ļauj spriest arī kapa vietas noformējums - kapa vieta var būt līdzena jeb vai ar uzkalniņu, uz kapa var būt dažādi akmens kārtojumi. Liela nozīme ir arī mirstīgajām atliekām - mūsdienu zinātne pēc mirušā zobiem un kauliem ļauj secināt daudzus interesantus faktus.

No tūrisma viedokļa senkapi ir mazāk saistošs pieminekļu veids - praktiski visi Latvijas senkapi ir vizuāli neinteresanti. Ir reti izņēmumi, piemēram nesen rekonstruētā Bīlavu Velna laiva Talsu rajona Lubes pagastā. Taču no zinātnes un mūsu identitātes meklējumu viedokļa šie ir izcili vērtīgi pieminekļi.

 

Aprakstīto seno apbedījumu saraksts

Zemāk uzskaitīti visi šajā mājaslapā aprakstītie apbedījumi. Pieminekļi ir šķirojami pēc alfabēta, uzklikšķinot uz tabulas kolonnas virsraksta. Pirmā ailīte - "Nr." - apzīmē kārtas numuru, pēc kāda šis piemineklis ievadīts mājaslapā.

 

Nr. Nosaukums Rajons Pagasts, apkaime Attēli?
17 Priediena (Priedulāju) skandināvu uzkalniņu senkapi Liepājas rajons Grobiņa ir

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru