Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: 56°26'12,1'' Z 24°03'14,3'' A Google Maps
Nr:214        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Parki un dārzi
Adrese:(Bauskas rajons), Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Mežotnē, Lielupes krastā
Kad veidots:1790ie - 19.gs.sāk.
Arhitekts:J.G.Ā.Bērlics
Stils:Ainavu
Platība:14,4 ha
Eksotisko koku un krūmu sugu skaits:33
Kondīcija:Ļoti laba
Vērtība:Arhitektūra, bioloģija
Aizsardzības statuss:Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 6174 - viss muižas komplekss kopā ar parku.

 

Mežotnes parks

Mežotnes parks, fonā koku grupa otrā Lielupes krastā.
2007.09.20.

Mežotnes parks ir viens no izteiksmīgākajiem un labāk plānotajiem ainavu parkiem Latvijā.

Parka plānojumā jūtama gan romantiskā - baroka laikmeta (18.gadsimts) plānojuma, gan naturālistiskā - klasicisma laikmeta (19.gadsimta sākums) plānojuma ietekme.

Parks ir ap 700 metrus garš un ap 200 metrus plats, pieguļ Lielupei. Gar Lielupi ved skaista ainavu taka, savukārt gar parka pretējo malu ved viena no krāšņākajām liepu alejām Latvijā.

Parks ziemeļos sākas no Mežotnes pils, kas pati ir viena no elegantākajām klasicisma laikmeta celtnēm Latvijā.

Parkā atrodas 1970jos gados uz šejieni pārvietots kapu piemineklis, kā arī piemineklis - krusts I Pasaules karā kritušiem karavīriem.

Parkā atradušies arī divi neogotiskā stilā veidoti paviljoni. No tiem līdz mūsdienām saglabājusies viena paviljona pamatne.

Mežotnes pilij tuvākā parka daļa aptuven 4 hektāru platībā ir veidota klaja, šādi paverot daudzus skaistus skatu punktus uz pašu pili un no pils - paverot plašu skatu pāri līdzenam zālienam, kuru ielenc augsti, krāšņi lapkoki. Kā būtisks piesaistes punkts ir no pils klajuma tālākajā malā augošs liels ozols. Skaisto ainavu nereti papildina aitu ganāmpulks.

Tālāk no pils lapkoku grupas pakāpeniski kļūst aizvien blīvākas.

Aptuveni 2 hektārus no parka, kas atrodas vistālāk dienvidos no pils, nošķir sāngrava ar tajā uzpludinātu dīķi. Šajā parka daļā grupās aug skujkoki.

Īpaša parka iezīme ir tas, ka parkā vizuāli iekļauta Lielupe un skaistā ainava aiz tās. Lielupes pretējā krastā atrodas plaša paliene, kuru lokveidā apliec ar krāšņu mežu apaudzis stāvkrasts. Šeit atradās senā zemgaļu apmetne ar diviem nocietinātiem pilskalniem. Parkam pretējā upes krastā izveidota arī koku grupa, kas vizuāli vēl vairāk to iekļauj parkā.

Parkā aug tādas koku un krūmu sugas kā;

Pārējie attēli

Mežotnes pils, V.Stefenhāgens

Mežotnes centrs 19.gadsimtā. Parks tālumā, aiz pils. V.Stefenhāgena gravīra

Mežotnes pils no parka

Mežotnes pils no parka.
2007.09.20.

Mežotnes parka liepu aleja

Mežotnes parka liepu aleja.
2007.09.20.

Dīķis Mežotnes parkā

Dīķis Mežotnes parkā.
2004.04.20.

Mežotnes parka liepu aleja

Mežotnes parka liepu aleja agrā rītā.
2002.09.24.

Mežotnes parks

Mežotnes parks.
2008.07.20.

Skulptūra Mežotnes parkā

Skulptūra Mežotnes parkā, skats pāri Lielupei.
2004.04.20.


 

Saistītie pieminekļi

  1. Mežotnes pils
  2. Mežotnes centra senkapi
  3. Mežotnes parka ozols
  4. Piemineklis Mežotnes parkā pie Lielupes
  5. Piemineklis drosmīgiem krieviem Mežotnes parkā

 

Izmantotie informācijas avoti

  1. Pearls of Latvia, 2000.
  2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājas lapa http://www.mantojums.lv, apmeklēta 2009. gada 26. septembrī
  3. Janele I. Vecie lauku parki. Rīga, 1980.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru