Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: 56°26'12,5'' Z 24°03'09,1'' A Google Maps
Nr:216        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Pieminekļi
Adrese:(Bauskas rajons), Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Mežotnes parkā, Lielupes krastā
Kondīcija:Laba
Vērtība:Arhitektūra
Aizsardzības statuss:Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 6174 - viss muižas komplekss kopā ar parku.

 

Uzsākot Mežotnes parka sakopšanu 1970jos gados parkā, koku pudurī tika novietots kapa piemineklis A.F.Zalcmanim, kas šeit pārcelts no izpostītajiem Mežotnes kapiem - no pretējā Lielupes krasta.

Netālu atrodas cits piemineklis - akmens krusts, kas veltīts 7 kareivjiem, kas krituši I Pasaules kara laikā.

Attēli

Piemineklis Mežotnes parkā

Piemineklis Mežotnes parkā.
2008.07.20.

Piemineklis Mežotnes parkā

Piemineklis Mežotnes parkā.
2004.04.20.

Piemineklis Mežotnes parkā

Piemineklis Mežotnes parkā.
2008.07.20.


 

Saistītie pieminekļi

  1. Mežotnes muižas parks

 

Izmantotie informācijas avoti

  1. Janele I. Vecie lauku parki. Rīga, 1980.
  2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas mājas lapa http://www.mantojums.lv, apmeklēta 2009. gada 26. septembrī

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru