Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes

Mājaslapas īpašnieks un autors ir Gatis Pāvils.

Autortiesības. Mājaslapā publiskotais saturs, tai skaitā teksts un attēli, ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura mājaslapā iekļautā satura, tai skaitā tekstu un attēlu, pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez mājaslapas īpašnieka rakstiskas atļaujas katram specifiskajam publikācijas gadījumam.

Atbildība par mājaslapas saturu un pieejamību. Mājaslapā atrodamā informācija ir izmantojama tikai informatīvām vajadzībām. Autors pēc labākās sirdsapziņas cenšas mājaslapā iekļaut korektu un aktuālu informāciju, taču nevar jebkādā tiešā vai netiešā veidā garantēt šīs informācijas pilnīgumu, precizitāti vai piemērotību. Jebkura jūsu paļaušanās uz šo informāciju ir uzskatāma par jūsu paša risku. Mājaslapas īpašnieks nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkādām varbūtējām negatīvām sekām kam tiek piedēvēta saistība ar šīs mājaslapas un tajā esošās informācijas izmantošanu. Mājaslapas īpašnieks nav atbildīgs par gadījumiem, kad mājaslapa uz laiku nav pieejama tādu tehnisku apstākļu dēļ pār kuriem mājaslapas īpašniekam nav varas. Mājaslapas īpašniekam ir tiesības mājaslapā publicēt informāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un pēc saviem ieskatiem, mājaslapas īpašniekam pieder tiesības jebkādu publicēto informāciju no mājaslapas izņemt.

Ar šīs mājaslapas starpniecību ir pieejamas arī citas mājaslapas. Mājaslapas īpašniekam nav varas un atbildības pār šo citu mājaslapu saturu un pieejamību.

Kāpēc tapusi šāda mājaslapa?

Latvijā, un, iespējams, pārējā pasaulē dabas un kultūras pieminekļu identifikācija un sistematizācija tikai fragmentāri ir ievirzīta akadēmiskā gultnē un tai nav radīti stingri pamati. Šis ir viens no iemesliem kāpēc dabas un kultūras pieminekļu pārvaldība gan Latvijā, gan daudzviet citur bieži vien ir neracionāla un, diemžēl, maz efektīva. Citiem vārdiem: mēs bieži vien neesam pratuši nosargāt to, kas ir skaists un vērtīgs, jo neesam pietiekami centušies izprast, kas ir skaistums un vērtība. Mājaslapa ir par šāda skaistuma un vērtību meklējumiem.

Pēc savas uzbūves un filozofijas mājaslapa ir viena autora domu un darbu izklāsts, tā neveido ap sevi "sociālu tīklu" - tā būtībā ir izvērsta, informatīva personālā mājaslapa. Tik interesantai un saistošai lietai kā dabas un kultūras mantojums nevēlējos arī izmantot pasauso t.s. Web 2.0 stila dizainu un iedvesmai izmantoju nedaudz senākus dizaina paraugus.

Novēliet veiksmi - ir ļoti ļoti daudz ko stāstīt un rādīt! Nešaubos, ka šeit radīsies kļūdas un būs nepilnības - lūdzu, dodiet ziņu, ja tādas pamaniet!

Kontakti: gatis.pavils@gmail.com

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru