Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: 56°55'15,33'' Z 24°06'06,92'' A Google Maps
(nav precīzi lokalizēta, iespējama līdz 300 metru kļūda)
Nr:179        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Pilis un muižu kungu mājas
Adrese:Rīga, Ziepniekkalns, Skaistkalnes ielas - K.Ulmaņa gatves rajonā pie Bieķengrāvja
Nosaukuma varianti:Friedrichshof, Friedrichshöfchen
Kad celta:18.gadsimts
Kondīcija:Nav saglabājusies
Vērtība:Arhitektūra

 

Frīdriķa muižiņa atradusies uz Bieķensalas.

Kaut arī netālu ir Belvijas muižiņa, diez vai šī ir tā pati muižiņa, jo Belvijas muižiņa atrodas Daugavas senkrasta augšmalā, savukārt šī muižiņa attēlota uz Bieķensalas līdzās Daugavas attekai - uz zemienes.

Muižai bija t.s. "bruņinieku muižas" statuss, kuru tā saglabāja līdz 20.gadsimta sākumam.

Pārējie attēli

Frīdriķa muižiņa Pārdaugavas kartē, J.K.Broces pārzīmēta Ē.Tolka karte, 1700.gads

Frīdriķa muižiņa Pārdaugavas kartē, J.K.Broces pārzīmēta Ē.Tolka karte. 1700.g.


Izmantotie informācijas avoti

  1. Kaupuža D. Rīgas muižiņas. Latvijas architektūra, Rīga, 2005, 95. lpp.
  2. Broce J.K. Zīmējumi un apraksti, 2.sējums. Rīga, Zinātne, 1996, 207.lpp.
  3. Ozoliņa D. Kā Rīgas "bruņinieku" muižiņas nonāca pilsētas pārvaldes pakļautībā (19./20.gs. mija), Senā Rīga. Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē, Rīga, Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2003, 332.lpp.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru