Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: 57°00'09,10'' Z 24°05'12,84'' A Google Maps
(nav precīzi lokalizēta, iespējama līdz 60 metru kļūda)
Nr:169        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Pilis un muižu kungu mājas
Adrese:Rīga, Voleri, Krēmeros, ZA no Krēmeru dabas lieguma
Nosaukuma varianti:Krēmera muiža, Krämershof, Kremers Hof
Kad celta:16.-17.gs.
Kondīcija:Nav saglabājusies
Vērtība:Arhitektūra

 

Muiža ir attēlota J.K.Broces kartē (pēc Ēberharda Tolka 1700.gada plāna), kā arī ar 1701.gadu datētā zīmējumā, kas ataino Kārļa XII desantu pāri Daugavai uz Krēmeru muižu.

 

 

Attēli

Krēmeru muiža 1701.gada kartē

Krēmeru muiža, Ē.Tolka kartes fragments. 1701.g.

Krēmeru muiža, 1701.gads, Kārļa XII desants

Krēmeru muiža, Kārļa XII desants pāri Daugavai. J.Litena gravīra. 1701.g.

Krēmeru muiža 1930.gada kartē

Krēmeru muiža kartē. 1930.g.


Izmantotie informācijas avoti

  1. Kaupuža D. Rīgas muižiņas. Latvijas architektūra, Rīga, 2005, 95.lpp.
  2. Latvijas armijas ģenerālštāba kartes, 1930.
  3. Broce J.K. Zīmējumi un apraksti, 2.sējums. Rīga, Zinātne, 1996, 144., 467.lpp.
  4. Rīgas plāns, 1:50 000, Rīgas pilsētas ielu bruģi un šosejas, 1930.g.

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru