Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: 56°57'01,95'' Z 24°07'13,05'' A Google Maps
Nr:51        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Pilsētu dzīvojamie nami
Adrese:Rīga, Centrs, K.Barona ielā 12
Nosaukuma varianti:Pfāba nams
Kad celta:1876., 1930
Arhitekts:H. Ende, V. Bekmanis, vēlāk - E.Laube
Arhitektūras stils:neorenesanse
Kondīcija:Ļoti laba
Vērtība:Arhitektūra
Aizsardzības statuss:Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 6515

 

Iespējams, neviens cits Rīgas nams tādā mērā neiemieso renesanses laikmeta garu kā Benjamiņu nams. Nama veidols atgādina Itālijas "palaco" un tā saimnieki laika gaitā, līdzīgi "palaco" būvētājiem, bijuši bagāti, ietekmīgi un mākslu mīloši. Šī lielā savrupmāja pēc būtības līdzinās pilij.

Vēsture

Nams celts 1876.gadā bagāto tirgotāju Pfābu ģimenei pēc Berlīnes arhitektu projekta. Pfābiem šajā laikā, cita starpā, piederēja Centrāltirgus spīķeru komplekss, Dannenšterna nams. Laikam ejot veiksme no dzimtas novērsās un 1928.gadā Pfābi namu vairs nevarēja uzturēt. Nams tika pārdots Benjamiņu dzimtai, vēlāk - 1939.gadā Pfābi repatriējās uz Vāciju.

No Pfābiem namu iegādājās Antons un Emilija Benjamiņi - tolaik Latvijā ietekmīgākie cilvēki, masu mēdiju impērijas īpašnieki. Nams Benjamiņu laikā kļuva krāšņāks, līdz 1930.gadam pēc E.Laubes projekta tika veikta pārbūve. Šeit nokļuva izcili mākslas darbi, Benjamiņu nama salonā uzstājās populāri mākslinieki.

Benjamiņu nams

Benjamiņa nams
2007.09.05.

Līdz ar padomju okupācijas sākšanos Benjamiņi nokļuva jaunās varas nežēlastībā, Emilija tika izsūtīta uz Sibīriju, kur mira bada nāvē. Nams tika nacionalizēts, 1945.gadā tajā sāka darboties Rakstnieku, komponistu un mākslinieku savienība. Laika gaitā šī savienība kļuva par okupācijas režīma brīvdomātāju citadeli, namā bieži notika sabiedriski pasākumi.

1990jos gados namu mantoja Benjamiņu pēcteči. 2006.gadā nams restaurēts, tajā atvērta viesnīca "Europa Royale".

Apraksts

Nams veidots masīvās renesanses stilam raksturīgās formās.

Ēkas fasādi rotā savulaik speciāli no Vācijas ataicinātā jaunā skulptora A.Folca skulptūras un ciļņi. Pēc šī darba veikšanas Folcs palika Rīgā un viņa izcilie darbi rotā arī daudzus citus Rīgas namus. Folca darbi ir vestfāliete fasādes nišā - mājas pavarda sargātāja, divas meitenes virs parādes durvīm. Vienai no šīm meitenēm līdzās vērpjamais ratiņš ar linu grīsli - Pfābu bagātības pamatu. Balkona vairogu tur divi lauvas, kas apliecina ģimenes pašapziņu. Par mākslas pieminekļiem uzskatāma interjera apdare 7 telpās, vairākas vitrāžas, tai skaitā K.Brencēna izcilās vitrāžas "Gaismas pils", "Lāčplēsis".

Pārējie attēli

Benjamiņu nams

Benjamiņu nams pirms rekonstrukcijas. 2004.11.04.


Benjamiņu nams, ieeja

Benjamiņu nams, ieeja. 2007.08.01.

Benjamiņu nams, vestfālietes skulptūra

Benjamiņu nams, vestfālietes skulptūra. 2007.08.01.


Izmantotie informācijas avoti

  1. Krastiņš J. Eklektisms Rīgas arhitektūrā, Rīga, 1988, 168.lpp.
  2. Petrovs A. Nams Barona ielā 12, Vides Vēstis - 1998/8, 12 - 13.lpp.
  3. Viesnīcas Europa Royale mājaslapa, Benjamiņu nama vēsture,

 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru