Pieminekļi Rekordi Raksti Attēli Kartes
Kartīte
Koordinātes: 56°34'57,9'' Z 21°59'25,3'' A Google Maps
Nr:13        (visu pieminekļu saraksts)
Kategorija:Atsegumi
Adrese:(Kuldīgas rajons), Skrundas novads, Skrunda ar lauku teritoriju, Ventas labajā krastā, 0,5 km augšpus Varkaļiem, pie Gobdziņu mājām, ap puskilometru lejpus Ātrajam kalnam
Stratigrāfiskais slānis:D3šk: augšdevons › Famenas stāvs › Šķerveļa svīta › Gobdziņu rida un Nīkrāces rida
Ieži:Gaiši smilšakmeņi, dolomītiski smilšakmeņi, dolomīts (augšdaļā)
Vērtība:Ģeoloģija
Aizsardzības statuss:Valsts nozīmes ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis Nr.97

 

Gobdziņu klintis

Gobdziņu klintis, skats ziemeļu virzienā
2008.07.26.

Vienas no ainaviskākajām klintīm Kurzemē ir Gobdziņu klintis. Šeit Ventas krastā ap 400 metrus garā posmā atsedzas augšdevona nogulumi - līdz 11 metrus augstas smilšakmens un dolomītiska smilšakmens klintis, atseguma augšdaļā atsedzas arī dolomīts. Šī un netālu esošo atsegumu izpētes rezultātā izdalīta īpaša stratigrāfiskā vienība - Gobdziņu rida, kas ir Šķerveļa svītas apakšējā daļa. Atsedzas arī virs tās iegulošā Nīkrāces rida.

Gan klinšu pakājē, gan pa to virsotni iet taciņas, no kurām paveras ļoti skaisti skati. Pie klintīm iespējams arī pārbrist Ventai. Klints pakājē atrodas Gobdziņu ala.

Atsegto nogulumu veidošanās apstākļi un vēsture

Gobdziņu ridas smilšakmeņi ir veidojušies seklā jūrā, kur plūda ātras straumes. Mūsdienās šo seno straumju tecēšanas virzienu var izmērīt pēc slīpslāņojuma - smilšakmeņos saglabātas raksturīgas ģeoloģiskās īpatnības. Slīpslāņojums ir slāņojuma veids, kam raksturīga mazu slānīšu noliekšanās vienā virzienā, kas attiecīgi parāda seno straumju virzienu. Vēlāk, jau pēc izgulsnēšanās, pazemes ūdeņu ietekmē smilšakmeņi tika daļēji cementēti ar dolomītu un kramu.

Virs Gobdziņu ridas iegulošie Nīkrāces ridas dolomīti ir ļoti interesanti no ģeoloģiskā viedokļa, jo ir veidojušies senajos tuksnešos. Šiem dolomītiem ir neregulāra uzbūve, daudzi tukšumi (kavernas), kas aizpildīti ar mālu un daudzas citas pazīmes, kuras norāda, ka tā ir senā, cietā tuksnešu garoza. Tā veidojās, kad devona jūra bija atkāpusies no tagadējās Latvijas teritorijas.

 

Pārējie attēli

Gobdziņu klintis ziemā

Gobdziņu klintis ziemā.2004.01.04.

Gobdziņu klintis no pretējā krasta

Gobdziņu klintis no Ventas pretējā krasta, redzama ieeja alā. 2004.02.09.

Gobdziņu klintis, kopskats

Gobdziņu klintis, kopskats. 2004.01.04.

Gobdziņu klintis, slāņkopa

Gobdziņu klintis, viens no atsegto iežu slāņiem tuvplānā. 2004.02.09.

Skats no Gobdziņu klintīm ziemā

Skats no Gobdziņu klintīm, Ventā iet ledus. 2004.02.09.

Ierakumi Gobdziņu klinšu augšmalā

Kara laiku ierakumi klinšu augšmalā. 2004.01.04.

Gobdziņu klintis, visas slāņkopas

Gobdziņu klintīs atsegtie ieži. 2004.01.04.

Skats no Gobdziņu klintīm

Skats no Gobdziņu klintīm. 2008.07.26.


 

ⓒ 2009 Gatis Pāvils

par mājaslapu     par autoru